đồ thị hàm số y=ax+b

Bình chọn:

3.9 bên trên 391 phiếu

Bạn đang xem: đồ thị hàm số y=ax+b

Lý thuyết thiết bị thị của hàm số hắn = ax + b (a ≠ 0).

Đồ thị của hàm số hắn = ax + b

Xem cụ thể

Trả tiếng thắc mắc 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả tiếng thắc mắc 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1

Vẽ thiết bị thị của những hàm số sau:

Xem tiếng giải

Bài 15 trang 51 sgk Toán 9 tập luyện 1

Vẽ thiết bị thị của những hàm số...

Xem tiếng giải

Bài 16 trang 51 sgk Toán 9 tập luyện 1

Vẽ thiết bị thị những hàm số hắn = x và hắn = 2x + 2

Xem tiếng giải

Bài 17 trang 51 SGK Toán 9 tập luyện 1

Vẽ thiết bị thị của những hàm số hắn = x + 1

Xem tiếng giải

Bài 18 trang 52 sgk Toán 9 tập luyện 1

Xem thêm: tả quyển sách tiếng việt lớp 5 tập 2

Biết rằng với x = 4 thì hàm số hắn = 3x + b có mức giá trị là 11...

Xem tiếng giải

Bài 19 trang 52 sgk Toán 9 tập luyện 1

Giải bài xích 19 trang 52 SGK Toán 9 tập luyện 1. Đồ thị của hàm số hắn = √3 x + √3 được vẽ vị compa và thước trực tiếp

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem tiếng giải