định lí đảo và hệ quả của định lí ta lét

Trả điều thắc mắc 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

Trả điều thắc mắc 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2. Tam giác ABC với AB=6cm; AC=9cm...

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2

Trả điều thắc mắc 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình 9. a) Trong hình đang được mang đến với từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với nhau?...

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2

Trả điều thắc mắc 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2. Tính chừng lâu năm x của những đoạn trực tiếp nhập hình 12.

Xem điều giải

Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2

Tìm những cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song nhập hình 13 và phân tích và lý giải vì như thế sao bọn chúng tuy nhiên tuy nhiên.

Xem điều giải

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2

Tính những chừng lâu năm x,hắn nhập hình 14.

Xem điều giải

Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2

Cho tam giác ABC và điểm D bên trên cạnh AB sao mang đến AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số những khoảng cách tự động điểm A và B cho tới cạnh AC

Xem điều giải

Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2

Tam giác ABC với lối cao AH. Đường trực tiếp d tuy nhiên song với BC, hạn chế những cạnh AB,AC và lối cao AH theo đòi trật tự bên trên những điểm B', C' và H'(h.16)

Xem điều giải

Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2

Giải bài bác 11 trang 63 SGK Toán 8 tập dượt 2. Tam giác ABC với BC= 15cm. Trên lối cao AH lấy những điểm I,K sao mang đến AK = KI = IH. Qua I và K vẽ những lối EF // BC, MN // BC(h.17)

Xem điều giải

Bài 12 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2

Giải bài bác 12 trang 64 SGK Toán 8 tập dượt 2. cũng có thể đo dược chiều rông của một khúc sông tuy nhiên không cần thiết phải quý phái bờ mặt mũi ê hoặc không?

Xem điều giải

Bài 14 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2

Giải bài bác 14 trang 64 SGK Toán 8 tập dượt 2. Cho phụ thân đoạn trực tiếp có tính lâu năm là m,n,p( nằm trong đơn vị chức năng đo).

Xem điều giải