diện tích toàn phần của hình nón

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tính diện tích S toàn phần hình nón và công thức tính thể tích hình nón hoặc hay còn gọi là thể tích khối nón được dùng khá thông thường xuyên trong những vô toán học tập và là một trong những trong mỗi cơ phiên bản nhất của toán học tập. Hình nón được tao rời khỏi khi con quay một tam giác vuông một vòng xung quanh cạnh góc vuông cố định và thắt chặt.

Bạn đang xem: diện tích toàn phần của hình nón

>> Xem thêm thắt cơ hội chứng tỏ 3 điểm trực tiếp mặt hàng.

Diện tích xung quang quẻ hình nón vày tích của Pi nhân với nửa đường kính lòng hình nón nhân với lối sinh hình nón

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích S xung xung quanh hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn trĩnh đấy hình nón
 • l: lối sinh của hình nón

Công thức tính diện tích S toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón vày diện tích S xung quang quẻ hình nón công với diện tích S mặt mày lòng hình nón.

Xem thêm: tả cảnh sân trường giờ ra chơi

Trong đó:

 • Stp: là diện tích S toàn phần hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • l: lối sinh

Công thức tính thể tích hình nón

Thể tích hình nón hoặc thể tích khối nón vày 1 phần phụ vương diện tích S mặt mày đấy nhân với độ cao.

Trong đó:

 • V: là thể tích hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • h: là lối cao hạ kể từ đỉnh xuống đấy hình nón

Với những công thức tính diện tích S xung xung quanh, công thức tính diện tích S toàn phần, công thức tính thể tích hình nón hoặc hay còn gọi là thể tích khối nón phía trên huy vọng những chúng ta có thể đơn giản dễ dàng vận dụng bằng phương pháp thay cho những thông số kỹ thuật nửa đường kính, độ cao và lối sinh nhằm tính.

Xem thêm: cation m+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6

Tác giả

Bình luận