diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân

Bạn đang xem: diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân

Diễn trở thành nào là sau phía trên đúng trong các nguyên vẹn phân ?

A. Tế bào phân loại trước rồi đên nhân phân chia

B. Nhân phân loại trước rồi mới mẻ phân loại tế bào chất

C. Nhân và tế bào phân loại nằm trong lúc

D. Chỉ sở hữu nhân phân loại còn tế bào hóa học thì không

Đáp án B

Tại cuối kì sau hoặc đầu kì cuối, sau thời điểm nhân phân loại thì tb tổ chức phân loại tế bào hóa học và tạo hình nhì tế bào con cái.

→ Đáp án B.


Nohara Shin ý vô vở là nhân song nst đỏ au , còn np tức ns cho tới tb , loại bại to hơn nhưng mà, to hơn nhiều luôn luôn . 11/9/2016

. 12/09/2016

lê huyền thanh vô vở bản thân ghi quy trình pân phân tách nhân là tiến độ tiếp sau sau thời điểm tb trải qua quýt trộn G2 nhưng mà . 11/9/2016

Xem thêm: tính chất góc ngoài của tam giác

. 12/09/2016

Zomzom câu này bổ sung cập nhật kỹ năng . 2/12/2015

. 03/12/2015

Vũ Thu Huyền tôi đã nghi kị ngi r . 22/11/2015

. 23/11/2015

Cố lên tôi ơi! rất đơn giản lừa tình . 16/7/2015

. 17/07/2015

Nguyễn Văn Hoàng Nhi . 24/12/2014

. 25/12/2014

Huỳnh Nguyễn Hữu Phước Overkill1997 Hay quá :3 . 20/11/2014

. 21/11/2014

Gỉa Tịnh Văn (alyssa chia) thế tai ác nào là lại sai câu ni......haizzz . 20/11/2014

. 21/11/2014

Nguyễn Trương Tuyết Mai .......... . 20/11/2014

. 21/11/2014