điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn

Bạn đang xem: điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn

Điểm này tại đây chính với hiện tượng kỳ lạ DT links ko trả toàn?

A. Làm giới hạn những trở thành dị tổng hợp.

B. Làm xuất hiện nay những trở thành dị tổng hợp.

C. Mỗi ren phía trên 1 NST.

D. Luôn lưu giữ những group ren links quý.

Đáp án B

Nguyễn Hải Yến haha, thật

. 22/06/2018

Nguyễn Minh Hiển em nằm trong quê ơi

. 21/06/2018

Nguyễn Hải Yến ko em ơi =_=

Xem thêm: 2k5 còn bao nhiêu ngày thi thpt quốc gia

. 21/06/2018

Deku Plus Ultra ý em bác bỏ thương hiệu sĩ ấy

. 20/06/2018

Nguyễn Minh Hiển ai ,ai , ai doctor ????

. 20/06/2018

Deku Plus Ultra thối bác bỏ sĩ

. 20/06/2018

Nguyễn Minh Hiển Chị đang được sẵn sàng nhằm thi đua đh ko

. 20/06/2018

Hoàng Trọng Khánh lk trọn vẹn mới mẻ giới hạn trở thành dị tổng hợp
còn lk ko trọn vẹn tức sở hữu HVG nên sở hữu trở thành dị tổ hợp

. 20/06/2018

Nguyễn Hải Yến a chứ ?

. 20/06/2018