de thi toán lớp 3 học kì 1

Cánh Diều, Kết nối trí thức, Chân trời sáng sủa tạo

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kì 1

16 đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 canh ty những em tự động ôn tập luyện, tự động luyện đề ganh đua tận nơi nhằm nâng lên tài năng giải Toán lớp 3 và tập luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3 đầu tiên đạt sản phẩm tối đa. Qua phía trên, những em cũng tiếp tục nắm rõ được kỹ năng và kiến thức then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 vừa mới qua. Hãy nằm trong luyện những Bài tập luyện Toán lớp 3 học tập kỳ 1 unique sau đây nhé!

>> Chi tiết:

 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

1. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số nhập phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải việc vày nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, đo sức nóng chừng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số phù hợp cần thiết điền nhập điểm trống trải là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay lập tức sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú vẫn thao tác làm việc được 8 giờ, từng giờ chưng thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi chưng Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số phù hợp nhập dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số phù hợp điền nhập lốt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền nhập dù trống trải theo lần lượt kể từ cần quý phái ngược là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ sau đây, hình này vẫn khoanh nhập \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình sau đây với bao nhiêu hình tam giác?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, với 96 xe cộ khách hàng, số xe cộ xe taxi tất tả số xe cộ khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty cơ với toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng và xe cộ xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác mang lại vày hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính nhanh chóng những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp cơ với số xe cộ ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp cơ với toàn bộ số xe cộ khách hàng và xe cộ ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe cộ.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m tuy nhiên 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml tuy nhiên 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 oC được hiểu là:

A. Năm mươi chừng xê

B. Năm mươi năm chừng xê

C. Năm lăm chừng xê

D. Năm mươi lăm chừng xê

Câu 2. Cho hình vẽ:

Toán lớp 3 Cánh Diều

Góc nhập hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc ko vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc ko vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn với cạnh nhiều năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này đó là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Cha trong năm này 40 tuổi hạc, tuổi hạc của tía tất tả 5 lượt tuổi hạc của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn gà mái ấm Hòa với 48 con cái. Mẹ vẫn phân phối \frac{1}{8} số gà. Hỏi đàn gà mái ấm Hòa sót lại từng nào con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Con heo khối lượng 50 kilogam, con cái ngỗng nặng trĩu 5 kilogam. Con heo khối lượng tất tả con cái ngỗng số lượt là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là

Toán lớp 3 CD

A. 17 mm

B. trăng tròn mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Toán lớp 3 CD kì 1

Trong hình tứ giác ABCD với bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền nhập điểm trống

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 ngược sầu riêng rẽ. Bác chia đều cho 2 bên số ngược sầu riêng rẽ cơ nhập 6 rổ. Hỏi từng rổ với từng nào ngược sầu riêng?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: Tìm số với 2 chữ số đều là số lẻ. lõi hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD với 1 góc vuông và 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh những góc ko vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi 16 giờ 40 phút hoặc 4 giờ 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ với số ngược sầu riêng rẽ là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 trở thành thương của nhì chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu nhì chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài bác, hiệu nhì chữ số là 6 và nhì chữ số đều là số lẻ nên tao lựa chọn số bé xíu là 3 và số rộng lớn là 9.

Vậy số cần thiết dò la là 39 hoặc 93.

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2

2. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

2.1. Đề ganh đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số nhập phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải việc vày nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, đo lượng, đo sức nóng chừng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm thân quen với hình phẳng phiu và hình khối (điểm ở đằm thắm, trung điểm, hình tròn trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay lập tức sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được hiểu là

A. Sau tía bốn

B. Sáu trăm tía tư

C. Sáu trăm tía mươi tư

D. Sáu tăm tía mươi bốn

Câu 3. Thương của quy tắc phân chia 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái với 4 bánh xe cộ. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy với từng nào bánh xe?

A. trăng tròn bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét này tại đây ko đúng?

A. Số này nhân với cùng 1 cũng vày chủ yếu số đó

B. Số này phân chia cho một cũng vày chủ yếu số đó

C. Số này nhân với 0 cũng vày 0

D. Số 0 phân chia mang lại số nào thì cũng vày chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ này tại đây thông thường dùng làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt chừng này sau đây phù phù hợp với ngày nắng nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng trĩu 30 kilogam, từng bao ngô nặng trĩu 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tứ ca đựng lượng nước như sau:

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

a) Ca này đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca này đựng lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhì ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD ở trong lối tròn trĩnh tâm O như hình vẽ. lõi AC nhiều năm 10 centimet. Tính chừng nhiều năm nửa đường kính của hình tròn trụ.

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS đặt điều tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo khối lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước nhập nhì ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của lối tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của lối tròn trĩnh tâm O

Vậy nửa đường kính của hình tròn trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 1

2.2. Đề ganh đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết ngược của quy tắc phân chia 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh Nam thực hiện các chiếc đèn lồng với dạng khối lập phương. Mỗi mặt mũi dán một tờ giấy tờ màu sắc. Một cái đèn lồng vì vậy nên dùng số tờ giấy tờ màu sắc là:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ này sau đây phân chia miếng bánh trở thành 5 phần vày nhau?

Trắc nghiệm Toán lớp 3 KNTT

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu phù hợp nhằm điền nhập điểm trống trải là:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2

b) 122 x 4

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 18

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 7. Nối

Chọn số cân nặng thích hợp cho từng con cái vật

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 8. Giải toán

Có nhì xe cộ xe hơi đưa đoàn khách hàng cút thăm hỏi quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhì chở số người gấp rất nhiều lần xe cộ loại nhất. Hỏi cả nhì xe cộ chở được toàn bộ từng nào người?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Quan sát hình sau đây và điền số quí hợp

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Có …… hình tam giác

Câu 10. Tính chừng nhiều năm lối tất tả khúc ABCD

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Câu 1.

B. 21

Câu 2.

C. 6

Câu 3.

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu phù hợp nhằm điền nhập điểm trống trải là:

B. <

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2 = 684

b) 488 : 4 = 122

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

= 348 + 14

= 362

b) 32 + 8 – 18

= 40 - 18

= 22

Câu 7. HS tự động nối

Câu 8. Giải toán

Có nhì xe cộ xe hơi đưa đoàn khách hàng cút thăm hỏi quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhì chở số người gấp rất nhiều lần xe cộ loại nhất. Hỏi cả nhì xe cộ chở được toàn bộ từng nào người?

Xe loại nhì chở số người là:

16 x 2 = 32 người

Cả nhì xe cộ chở được toàn bộ số người là:

16 + 32 = 48 người

Đáp số: 48 người

Câu 9.

Có 6 hình tam giác

Câu 10.

Độ nhiều năm lối tất tả khúc ABCD là:

28 + 28 + 28 = 84 mm

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 2

3. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

3.1. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 1

Ma trận đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số nhập phạm vi 1 000. Làm thân quen với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải việc vày nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, đo sức nóng chừng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 với sản phẩm là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 ngược cam nhập 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy với từng nào ngược cam?

A. 4 ngược cam

B. 5 ngược cam

C. 6 ngược cam

D. 7 ngược cam

Câu 3. Dựa nhập tóm lược sau, dò la số kilomet của tổ 2.

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu này tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A với 30 học viên phân thành 5 group. Hỏi từng group với từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay lập tức trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color nhiều năm 30 centimet, thanh Fe tô blue color nhiều năm tất tả 3 lượt thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhì thanh Fe nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

Mỗi sao thể hiện nay một vật dụng.

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức tuy nhiên chúng ta Hoa có rất nhiều nhất là: ….

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức tuy nhiên chúng ta Hoa với tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp tuy nhiên chúng ta Hoa với tất tả … lượt số cây viết chì của người tiêu dùng Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân chia biết thương là số chẵn lớn số 1 với nhì chữ số không giống nhau, số phân chia vày 4 và số dư là số nhỏ nhất rất có thể với.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ nhiều năm thanh Fe blue color là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhì thanh Fe nhiều năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức tuy nhiên chúng ta Hoa có rất nhiều nhất là: cây viết sáp

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức tuy nhiên chúng ta Hoa với tối thiểu là: tẩy

- Số cây viết sáp tuy nhiên chúng ta Hoa với là 12, số cây viết chì tuy nhiên chúng ta Hoa với là 4.

Nên số cây viết sáp tuy nhiên chúng ta Hoa với tất tả 12 : 4 = 3 lần số cây viết chì của người tiêu dùng Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 với nhì chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất rất có thể với là một trong.

Số bị phân chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

>> Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

3.2. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.Số phù hợp điền nhập dù trống trải theo lần lượt là:

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

A. 92 ; 104

B. 92 ; 74

C. 102 ; 104

D. 102, 74

Câu 2. Trên cây với 65 ngược bòng. Sau khi hái, số ngược bên trên cây giảm sút 5 lượt. Hỏi bên trên cây sót lại từng nào ngược bòng.

A. 15 quả

B. 14 quả

C. 12 quả

D. 13 quả

Câu 3. Có 5 can nước mắm nam ngư như nhau chứa chấp được toàn bộ 45 l nước mắm nam ngư. Hỏi từng can cơ chứa chấp được từng nào lít nước mắm?

A. 15 lít

B. 10 lít

C. 9 lít

D. 8 lít

Câu 4. Vân với một số trong những nhãn vở, hiểu được khi rước số nhãn vở này chia đều cho 2 bên mang lại 5 chúng ta, thì từng chúng ta được 6 loại. Hỏi Vân với toàn bộ từng nào nhãn vở?

A. 6 cái

B. 10 cái

C. 30 cái

D. 35 cái

Câu 5. Hình vẽ sau đây được tạo nên trở thành kể từ từng nào tam giác?

Toán lớp 3 kì 1

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Câu 6. \frac{1}{5} của 10 kilogam là:

A. 2 kg

B. trăng tròn kg

C. 50 kg

D. 5 kg

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Ghép từng quy tắc tính với Kết luận thích hợp.

TOán 3 CTST HK1

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.
 • B là vấn đề ở đằm thắm nhì điểm G và H.
 • F là vấn đề ở đằm thắm nhì điểm C và E.
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD.

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = ……….

b) 575 : 5 = ………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3

b) 784 : 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9

b) 228 - 40 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thái và Hùng với một số trong những viên bi. Nếu Thái mang lại Hùng 14 viên bi và Hùng mang lại lại Thái 9 viên bi thì từng chúng ta với 40 viên bi. Lúc đầu, Thái với số viên bi là:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s nhập dù trống:

6m 2dm = 62dm

3 giờ 10 phút = 310 phút

4m 5cm = 45cm

2 giờ một phần hai tiếng = 150 phút

7dm 4mm = 704mm

7km 12hm = 712hm

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

b) (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Đáp án đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

C

C

D

A

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Hs tự động nối

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB Đ
 • B là vấn đề ở đằm thắm nhì điểm G và H S
 • F là vấn đề ở đằm thắm nhì điểm C và E Đ
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD S

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = 552

b) 575 : 5 = 115

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3 = 516

b) 784 : 8 = 98

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9 = 335 - 18 = 317

b) 228 - 40 : 5 = 228 - 8 = 220

Câu 12. Giải toán

Trước khi được Hùng cho thêm nữa thì số bi của người tiêu dùng Thái với là:

40 – 9 = 31 (viên bi)

Số bi ban sơ của Thái là:

31 + 14 = 45 (viên bi)

Đáp số: 45 viên bi.

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s nhập dù trống:

6m 2dm = 60 dm + 2 dm = 62 dm.

4m 5cm = 400 centimet + 5 centimet = 405 centimet.

7dm 4 milimet = 700 milimet + 4 milimet = 704 milimet.

3 giờ 10 phút = 180 phút + 10 phút = 190 phút.

2 giờ một phần hai tiếng = 120 phút + một phần hai tiếng = 150 phút.

7km 12 hm = 70 hm + 12 hm = 82 hm.

Em điền nhập bảng như sau :

6m 2dm = 62dm

đ

3 giờ 10 phút = 310 phút

s

4m 5cm = 45cm

s

2 giờ một phần hai tiếng = 150 phút

đ

7dm 4mm = 704mm

đ

7km 12hm = 712hm

s

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

= (4 × 25) × 126

= 100 × 126

= 12 600

b) (9 × 8 – 12 - 5×12) × (1 + 2 + 3 + 4 +5)

= (72 – 12 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

>> Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2

4. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 Môn khác

 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023
 • Bộ 38 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Sách mới
 • 25 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023
 • Bộ 46 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • 17 đề ôn ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 giờ Anh lớp 3 Tải nhiều

5. Đề cương ôn tập luyện lớp 3 học tập kì 1

 • Đề cương ôn tập luyện Tiếng Việt lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện môn Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện môn Tin Học lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023

.................................

Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 3, VnDoc vẫn liệt kê Top Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 tinh lọc, với đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể canh ty những em học viên tìm hiểu thêm nhằm thích nghi dần dần với những dạng bài bác thông thường gặp gỡ nhập đề đánh giá ấn định kì cuối kì 1. Hi vọng cỗ đề ganh đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện và đạt sản phẩm cao trong số bài bác ganh đua môn Toán lớp 3.

Xem thêm:

 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 3

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta 16 đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều. Các em học viên rất có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác tập luyện Toán lớp 3 không hề thiếu không giống, nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác ganh đua đạt sản phẩm cao.

Xem thêm: làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ