đề thi toán học kỳ 1 lớp 2

Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1

Bạn đang xem: đề thi toán học kỳ 1 lớp 2

Bộ 120 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023 là tư liệu ôn luyện hùn những thầy cô với những bậc bố mẹ cho những em học viên ôn luyện và rời khỏi đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 hiệu suất cao. Đây đó là đề Toán lớp 2 kì 1 đem đáp án tất nhiên hùn những em học viên ôn luyện và gia tăng những dạng bài xích luyện Toán lớp 2 học tập kỳ 1.

>>> Sở đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo dõi Thông tư 27 (Sách mới)

1. 100 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Nóng! Tải tức thì 100 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 đang rất được chuyển vận nhiều: Sở 100 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Miễn phí

2. Sở đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023

2.1. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Ma trận Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Năng lực, phẩm hóa học

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn trặn chục nhỏ nhất là:

A. 9

B.10

C. 11

Câu 2: Dãy số được viết lách theo dõi trật tự tăng dần dần là:

A. 91; 57; 58; 73; 24

B. 57; 58; 91; 73; 24

C. 57; 58; 24; 73; 91

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho sản phẩm số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp theo sau vô sản phẩm là:

A. 27; 32

B. 18; 20

C. 17; 20

D. 17; 21

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhõm rộng lớn chúng ta Thư ...

Tổng nhị xô nước là 14 lít .....

Bút chì B nhiều năm 9cm ......

Câu 5: Điền số tương thích vô dù rỗng.

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đáp án theo lần lượt của câu a và b là:

A. 18; 38

B. 20; 38

C. 38; 18

Câu 6: Lan hái được 24 hoa lá, Liên hái được nhiều hơn nữa Lan 16 hoa lá. Liên hái được số hoa lá là:

A. 8 bông hoa

B. 39 bông hoa

C. 40 bông hoa

D. 18 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà mang lại học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phân phát tiến thưởng cho tất cả lớp, từng chúng ta một phần quà. sành sĩ số lớp học tập là 45 chúng ta. Hỏi giáo viên sót lại từng nào số quà?

A. 70 số quà

B. 45 số quà

C. 25 số quà

D. 35 số quà

Câu 8: Hình mặt mày đem từng nào hình tứ giác?

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a. 63 +18b. 19+ 35c. 61 - 24d. 100 - 82

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 2: Tính (1 điểm)

18 + 34 - 10

26 + 17 + 12

Bài 3: (1 điểm) Điền số đo tương thích vô dù trống:

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 4: (2 điểm) Một siêu thị đem 42 dòng sản phẩm áo, siêu thị vẫn phân phối 21 dòng sản phẩm áo. Hỏi siêu thị cơ sót lại từng nào dòng sản phẩm áo?

Bài giải

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Bài 5: (1 điểm)

a. Số tương thích điền vô lốt căn vặn chấm là .........

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

b. Viết vô vị trí chấm

- Một quy tắc nằm trong đem tổng vày một trong những hạng:

.............................................................................................................

- Một quy tắc trừ đem số bị trừ vày hiệu:

.............................................................................................................

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm (4 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn trặn chục nhỏ nhất là:

C. 11

Câu 2: Dãy số được viết lách theo dõi trật tự tăng dần dần là:

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho sản phẩm số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp theo sau vô sản phẩm là:

A. 27; 32

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhõm rộng lớn chúng ta Thư Đ

Tổng nhị xô nước là 14 lít S

Bút chì B nhiều năm 9cm S

Câu 5:

A. 18; 38

Câu 6: Lan hái được 24 hoa lá, Liên hái được nhiều hơn nữa Lan 16 hoa lá. Liên hái được số hoa lá là:

C. 40 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà mang lại học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phân phát tiến thưởng cho tất cả lớp, từng chúng ta một phần quà. sành sĩ số lớp học tập là 45 chúng ta. Hỏi giáo viên sót lại từng nào số quà?

C. 25 số quà

Câu 8:

C. 6

II. Tự luận (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

a. 63 +18 = 81b. 19 + 35 = 54c. 61 - 24 = 37d. 100 - 82 = 18

Bài 2: (1 điểm)

18 + 34 - 10 = 42

26 + 17 + 12 = 55

Bài 3: (1 điểm)

a, đôi mươi kg; 12 kg; 99 kilogam.

b, 32l; 9l; 27l

Bài 4: (2 điểm)

Bài giải

Cửa sản phẩm cơ sót lại số áo là:

42 - 21 = 21 cái

Đáp số: 21 dòng sản phẩm áo

>> Xem thêm: Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo dõi Thông tư 27 sách Cánh Diều

2.2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023
MÔN: TOÁN - LỚP HAI
THỜI GIAN LÀM BÀI : 35 phút

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

* Khoanh vô vần âm em nghĩ rằng đúng

Câu 1. Chú mèo nào là đem quy tắc tính đem sản phẩm là 12? (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 2: Bao gạo vô hình tiếp sau đây nặng nề bao nhiêu Ki-lô-gam? (1 điểm)

A. 2 ki-lô-gam

B. 3 ki-lô-gam

C. 1 ki-lô-gam

D. 4 ki-lô-gam

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 3: Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

A. 3h 30 phút

B. 5 giờ 15 phút

C. 6 giờ 15 phút

D. 3h 15 phút

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 4. Điền sản phẩm đích : 64 + 9 = ? (1 điểm)

A. 63

B. 73

C. 83

D. 93

Câu 5: Điền sản phẩm đúng: 76 – 8 = ? (1điểm)

A. 68

B. 58

C. 67

Câu 6: Điền sản phẩm đúng: 48 - 19 + 15 = ? (1 điểm)

A. 51

B. 54

C. 34

D. 44

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số vô hình tam giác và hình tròn trụ sao mang lại thích hợp (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 8: Đặt tính rồi tính sản phẩm (1 điểm)

56 + 38

92 - 47

Câu 9: Trên cây khế đem toàn bộ 67 trái khoáy. Chim thần vẫn ăn tổn thất 28 trái khoáy. Hỏi bên trên cây sót lại từng nào trái khoáy khế? (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 10: Trong hình tiếp sau đây đem từng nào hình tam giác. (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Phần trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu đích ghi một điểm (câu 3 từng ý 0,5đ)

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M3)

Đáp án

D

A

C

B

A

D

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số vô hình tam giác và hình tròn trụ sao mang lại thích hợp (1 điểm) (M1)

Học sinh điền đích sản phẩm vô mỗi hình ghi 0,5 đ

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức

Câu 8: Đặt tính rồi tính sản phẩm (1 điểm) (M2)

Học sinh biết bịa đặt tính đích và triển khai đích từng quy tắc tính ghi 0,5đ

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối trí thức

Câu 9: Trên cây khế đem toàn bộ 67 trái khoáy. Chim thần vẫn ăn tổn thất 28 trái khoáy. Hỏi bên trên cây sót lại từng nào trái khoáy khế? (1 điểm) (M2)

Bài giải

Trên cây sót lại số trái khoáy khế là:

67 – 28 = 39 (quả)

Đáp số: 39 trái khoáy khế

Câu 10: Trong hình tiếp sau đây đem từng nào hình tam giác. (1 điểm) (M3)

Trong hình mặt mày đem 3 hình tam giác.

Ma trận Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán - Khối lớp: 2 Năm học: 2022-2023

Mạch KT - KN

Số câu, số điểm, trở nên tố năng lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

1

1

2

2

1

4

3

Số điểm

1

1

2

2

1

4

3

Câu số

1

7

4,5

8,9

6

1,4,5,6

7,8,9

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

Đại lượng, đo đại lượng

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Câu số

2,3

2,2

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

10

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

Tổng nằm trong

Số câu

3

1

2

2

1

1

6

4

Số điểm

3

1

2

2

1

1

6

4

Các trở nên tố năng lượng được kí hiệu vô quái trận đề:

 • Năng lực suy nghĩ và lập luận toán học: Kí hiệu là TDTH
 • Năng lực giải quyết và xử lý vấn đề: Kí hiệu là GQVĐ
 • Năng lực tiếp xúc toán học: Kí hiệu là GTTH
 • Mô hình hóa Toán học: MHH.

Xem thêm:

 • Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức
 • 08 đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức

2.3. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022-2023

MÔN:TOÁN 2

(Thời gian dối làm bài: 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Ghi rời khỏi giấy tờ đáp án đích nhất:

Câu 1: Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 1 chục là:

A. 13

B. 31

C.10

D.30

Câu 2: Số tròn trặn chục lớn số 1 đem nhị chữ số là:

A.10

B. 99

C. 90

D. 50

Câu 3: Số nhỏ nhắn nhất đem nhị chữ số tương đương nhau là:

A. 1

B. 11

C. 10

D. 98

Câu 4: Hiệu của số lớn số 1 đem nhị chữ số và số nhỏ nhắn nhất đem nhị chữ số là:

A. 88

B. 80

C. 89

D. 99

Câu 5: Quả dưa đỏ cân nặng nặng:

Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1 đem đáp án

A. 3kg

B. 8kg

C. 7kg

D. 1kg

Câu 6: Số tròn trặn chục ngay lập tức trước số 43 là:

A. 42

B. 40

C. 44

C. 50

Câu 7: Số nhỏ nhất đem nhị chữ số là:

A. 10

B. 11

C. 19

D. 20

Câu 8: Hình mặt mày đem từng nào đoạn thẳng?

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời tạo ra (Kèm đáp án)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

38 + 45 72 - 68 23 + 54 69 – 43

Câu 2: (1 điểm) Tính

a, 100 – 34 + 28 = ..................................

= ..................................

b, 47 + 9 – 28 = ....................................

= .....................................

Câu 3: (1 điểm) Số?

Đề đánh giá Toán lớp 2 cỗ Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1 điểm) Bố trọng lượng 67 kilogam, con cái trọng lượng 23 kilogam. Hỏi cả nhị tía con cái trọng lượng từng nào ki – lô - gam?

Câu 5: (1 điểm) Tính chừng nhiều năm đàng tất tả khúc ABCD, biết đoạn trực tiếp AB = 3cm, đoạn trực tiếp BC = 4 centimet, đoạn trực tiếp CD = 2cm.

Câu 6: (1 điểm) Cô Hoa hạn chế 19 dm nhằm may áo thì miếng vải vóc sót lại nhiều năm 45 dm. Hỏi khi đầu miếng vải vóc nhiều năm từng nào đề - xi - mét?

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Nếu học viên chỉ ghi vần âm, ko ghi số vẫn mang lại điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

1

A.13

0,5 điểm

2

C.90

0,5 điểm

3

B.11

Xem thêm: học viện quốc tế bộ công an

0,5 điểm

4

C.89

0.5 điểm

5

A.3kg

0.5 điểm

6

B.40

0,5 điểm

7

C.10

0,5 điểm

8

D. 8

0.5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (1 điểm: từng quy tắc tính đích 0,25 điểm, bịa đặt tính chếch hoặc quên kẻ ko mang lại điểm)

Câu 10: Tính (1 điểm: từng quy tắc tính đích 0,5 điểm)

a, 100 - 34 + 28 = 94

b, 47 + 9 - 28 = 24

Câu 11: (1 điểm) (Nếu viết lách số đích dù nào là, mang lại 0,25 điểm dù đó)

Bộ đề thi đua học tập kì 1 lớp hai năm 2021 - 2022

Câu 12: (1 điểm)

Cả nhị tía con cái trọng lượng số ki-lô-gam là: 0,5 điểm

67 + 23 = 90 (kg) 0,25 điểm

Đáp số: 90 kilogam 0,25 điểm

Câu 13: một điểm.

Độ nhiều năm đàng tất tả khúc ABCD là: 0,5 điểm

3+4+2= 9 (cm) 0,25 điểm

Đáp số: 9 centimet 0,25 điểm

Câu 14: 1 điểm

Lúc đầu miếng vải vóc nhiều năm số đề-xi-mét là: 0,5 điểm

45 + 19 = 64 (dm) 0,25 điểm

Đáp số: 64 dm 0,25 điểm

Ma trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Mạch kỹ năng,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

5

1

2

1

6

3

Câu số

1,2,3,6,7

9

10,11

4

Số điểm

2,5

1,0

2,0

0,5

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

5

12

13

14

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

3,0

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

6

2

1

3

1

1

9

5

Số điểm

3,0

3,0

0,5

3,0

0,5

1,0

4,0

6,0

3. Sở đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Sách mới

3.1. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Ma trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước đáp án đích.

Câu 1: Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 đem tía chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ nhiều năm của đàng tất tả khúc MNPQ là:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem quái trận

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp tương thích.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba chúng ta Linh, Nga và Loan đi học học tập vẽ. Giờ chính thức vô lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm cơ Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi chúng ta nào là đi học sớm trước giờ vô học?

A. Quý Khách Linh

B. Quý Khách Nga

C. Quý Khách Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ tía điểm trực tiếp sản phẩm vô hình sau:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem quái trận

Câu 3: Có nhị team người công nhân sửa đàng. Đội Một sửa được 840m đàng, team Hai sửa được nhiều hơn nữa team Một 50m đàng. Hỏi team Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4: Quan sát biểu đồ gia dụng giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem quái trận

b) Có từng nào hoa lá hồng vẫn nở?

b) Số hoa lá cúc nở nhiều hơn nữa số hoa lá hồng là bao nhiêu bông?

3.2. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 vô số 72 là:

A. 7

B. 70

C. 9

D. 5

Câu 2: Số bao gồm 2 chục, 5 đơn vị chức năng viết lách là:

A. 20

B. 5

C. 25

D. 52

Câu 3: Số ngay lập tức sau số nhỏ nhất đem nhị chữ số là:

A. 10

B. 9

C. 11

D. 20

Câu 4: Hiệu của 54 và 18 là:

A. 36

B. 72

C. 46

D. 62

Câu 5: Tổng của 3dm và 5cm là:

A. 35cm

B. 35dm

C. 8dm

D. 8cm

Câu 6: Mẹ Tùng mua sắm sáu chục trái khoáy trứng. Mẹ Tùng thực hiện thức ăn không còn 4 trái khoáy trứng. Hỏi u Tùng sót lại từng nào trái khoáy trứng?

A. 2 quả

B. đôi mươi quả

C. 60 quả

D. 56 quả

Câu 7: Hôm ni là ngôi nhà nhật ngày 8 mon 12. Sinh nhật Dương vào trong ngày 10 mon 12. Hỏi sinh nhật Dương vào trong ngày loại mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 8: Hình mặt mày có:

A. 4 tứ giác

B. 5 tứ giác

C. 8 tứ giác

D. 9 tứ giác

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem quái trận

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

54 + 39                 19 + 33                    82 – 17                       76 – 39

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ thêm thắt kim giờ nhằm đồng hồ đeo tay chỉ:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem quái trận

Câu 3: (2 điểm) Nhà chú Ba nuôi 100 gà. Nhà cô Tư nuôi thấp hơn ngôi nhà chú Ba 17 gà. Hỏi ngôi nhà cô Tư nuôi từng nào con cái gà? (M3)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Mẹ mua sắm 7 lít nước tương, u mong muốn sụp đổ vô tía loại chai: 3l, 2l và 1l. Hỏi u cần thiết từng loại bao nhiêu chai?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Đề cương ôn thi đua học tập kì 1 lớp 2 Sách mới

 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 (Sách mới)

5. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 Tải nhiều

 • 120 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023
 • 42 đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán theo dõi Thông tư 27 năm 2022-2023
 • 24 Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt Tải nhiều 2022
 • Bộ 35 đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2022
 • Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 đem đáp án năm 2022 - 2023

Trên trên đây, VnDoc.com vẫn ra mắt cho tới những em Sở 120 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023. Hình như, những em hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt tư liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 nhằm học tập đảm bảo chất lượng rộng lớn những lịch trình của lớp 2.

Xem thêm: trong nuôi cấy không liên tục số lượng vi sinh vật ở pha tiềm phát