đề thi toán học kì 2 lớp 1

Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán với đáp án

Bộ đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 - 2023 bao gồm 44 đề đánh giá học tập kì II môn Toán lớp 1 những cuốn sách Cánh Diều, Kết nối, Chân trời, Vì sự đồng đẳng, Cùng học tập nhằm cải cách và phát triển. Hi vọng tư liệu này canh ty những em học viên lớp 1 tự động ôn luyện và áp dụng những kiến thức và kỹ năng vẫn học tập vô việc giải bài xích tập luyện toán. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng.

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 2 lớp 1

Để biết thâm thúy rộng lớn về đề đua học tập kì 2 lớp một năm 2023, chào chúng ta vô đàng liên kết sau nhằm chuyển vận về hoàn toàn bộ: Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt 2023 và Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán 2023.

I. Sở 14 đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán Sách mới

Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Ma trận Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

2

Hình học tập và đo lường

Số câu

01

01

02

Câu số

5

8

TS câu

05

03

02

10

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu Học ……………

Lớp: 1 ...

Họ và tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC: .......
Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay lập tức trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số quí hợp: 17 -……..= 10

A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết vô vị trí chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + trăng tròn …………74

36…………….78 - 36

20 …………….58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + trăng tròn centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mày có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều

Câu 9. Số (M3-1đ)

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều Câu 9

Câu 10. Đức với 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay lập tức trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số quí hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết vô vị trí chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + trăng tròn < 74

36 < 78 - 36

20 > 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + trăng tròn centimet = 72cm

b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mày có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Đáp án câu 9

Câu 10. Đức với 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức sót lại 44 viên bi.

Xem chi tiết:

 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 1
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 2
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 3
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 4
 • Bộ 06 đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách liên kết tri thức

Ma trận Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, ghi chép, đối chiếu những số vô phạm vi 100; nhận ra số chẵn, lẻ; triển khai những phéo tính nằm trong trừ vô phạm vi 100; số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau, ghi chép phép tắc tính vô câu hỏi giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

10

2

Hình học tập, đo lường: Nhận biết những hình và khối, biết coi đồng hồ thời trang, đo chừng nhiều năm, coi thời hạn giờ lịch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường Tiểu học tập.........

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC ........

Ngày kiểm tra:……./……./ .....

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm trước đáp án trúng từng bài xích tập luyện bên dưới đây:

Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 gọi là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được ghi chép là:

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề đua Toán học tập kì 2 lớp 1

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày với....... hình vuông?

Đề đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Câu 3. Cho mặt hàng số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào là rộng lớn nhất?

b. (M1) (0.5đ) Số nào là bé nhỏ nhất?

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của phép tắc tính 65 – 3 là:

b. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của phép tắc tính 46 + 12 là:

Câu 5. Số cần thiết điền vô vị trí chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số nào là là số chẵn?

b. (M1) (0.5đ) Cho mặt hàng số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền vô vị trí chấm là:

Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào là tại đây xếp theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12, 15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15, 12, 23, 45

b. (M2) Số bé nhỏ nhất với nhì chữ số tương đương nhau là:

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 nhành hoa. Mai hái 10 nhành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào nhành hoa ?

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 13 mon 5 là loại mấy?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà với 86 con cái, vô ê với 5 chục con cái vẫn vô chuồng. Hỏi sót lại từng nào con kê ko vô chuồng?

Đề đua HK2 lớp 1

Đáp án Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm trước đáp án trúng từng bài xích tập luyện bên dưới đây:

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 gọi là:

B. Mười năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được ghi chép là:

C. 64

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày với....... hình vuông?

C. 5

Câu 3. Cho mặt hàng số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào là rộng lớn nhất?

C. 65

b. (M1) (0.5đ) Số nào là bé nhỏ nhất?

A. 23

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của phép tắc tính 65 – 3 là:

C. 62

b. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của phép tắc tính 46 + 12 là:

B. 57

Câu 5. Số cần thiết điền vô vị trí chấm là:

(M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số nào là là số chẵn?

A. 14

b. (M1) (0.5đ) Cho mặt hàng số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền vô vị trí chấm là:

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào là tại đây xếp theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn?

B. 12,15, 23, 45

b. (M2) Số bé nhỏ nhất với nhì chữ số tương đương nhau là:

B. 11

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 nhành hoa. Mai hái 10 nhành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào bông hoa?

B. 25

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 12 mon 5 là loại mấy?

B. Thứ tư

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

Đề đua Toán lớp 1 HK2

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà với 86 con cái, vô ê với 5 chục con cái vẫn vô chuồng. Hỏi sót lại từng nào con kê ko vô chuồng?

86

-

50

=

36

 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 1
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 2
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 3
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 4
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối tri thức

Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1.1. Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC .......
MÔN TOÁN - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Nội dung

Nội dung từng câu
theo nấc độ

Câu số

Trắc nghiệm

Tự luận

Tỉ lệ điểm theo dõi ND

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Số và những phép tắc tính nằm trong, trừ ko ghi nhớ vô phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)

1

0.5

2

2

0.5

6

Số tự động nhiên

Cấu tạo nên số

I.1

0.5

0.5

Xếp số theo dõi trật tự theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn, kể từ rộng lớn cho tới bé

I.2

0.5

0.5

Số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau Hoặc số lớn số 1, số bé nhỏ nhất

I.3

0.5

0.5

Đặt tính rồi tính

II.1a

1

1

Tính nhẩm

II.1b

1

1

So sánh những số

II.1c

1

1

Tách gộp số

II.2

1

1

Điền số quí hợp

II.5

0.5

0.5

Yếu tố hình học tập (khoảng 2 điểm)

0.5

1

0.5

2

Hình tam giác, hình vuông vắn, hình tròn trụ, hình vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Đếm hình

I.6

0.5

0.5

II.3a

1

1

Đo đoạn thẳng

II.3b

0.5

0.5

Giải toán với lời nói văn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Số học

Viết phép tắc tính rồi trình bày câu trả lời

II.4

1

1

Yếu tố đo đại lượng, thời hạn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Thời gian

Tuần lễ, những ngày vô tuần

I.4

0.5

0.5

Viết, vẽ kim giờ bên trên đồng hồ

I.5

0.5

0.5

TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU

2

1

3

2

2

10

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm theo dõi cường độ nhận thức

Nhận biết

5

50%

Thông hiểu

3

30%

Vận dụng

2

20%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

3

(3đ)

Tự luận

7

(7đ)

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

1.2. Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán

TRƯỜNG TIỂU HỌC

HỌ TÊN: ……………………

LỚP: 1….

SỐ THỨ TỰ

…..

KTĐK CUỐI HỌC KÌ II ........

MÔN TOÁN - LỚP 1

Thời gian: 35 phút (Ngày …/ 5 /..........)

GIÁM THỊ 1

GIÁM THỊ 2

ĐIỂM

NHẬN XÉT

………………….…………………………..

……………………….………………………

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp trúng.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được ghi chép theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ là:

A. 79,18, 81

B. 81, 79, 18

C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 với 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày ngày hôm nay.

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ phụ thân, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Câu 5: Trong hình mặt mày với từng nào khối lập phương?

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

Câu 6: Điền vô vị trí trống:

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, <, =

Bài 2: Điền số tương thích vô sơ đồ:

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

…… hình vuông

.…… hình tam giác

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

a. Băng giấy má nhiều năm từng nào cm?

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 4: Viết phép tắc tính rồi trình bày câu trả lời:

Bạn Trang hái được 10 nhành hoa, các bạn Minh hái được 5 nhành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào bông hoa?

Phép tính: ………………………………………………………………………...

Trả lời: …………………………………………………………………………...

Bài 5: Điền số tương thích vô vị trí trống:

Số ……… là số ngay lập tức sau của 50 và ngay lập tức trước của 52.

1.3. Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Phần I: (3 điểm) Học sinh khoanh trúng đạt điểm:

Câu 1: A ( 0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3đ)

a) Đặt tính rồi tính

35 + 24 = 79

76 – 46 = 30

- Học sinh triển khai trúng sản phẩm 2 phép tắc tính đạt 1 điều.

b) Tính nhẩm

Học sinh thực hiện trúng từng bài xích đạt 0.5điểm

30 + 40 = 70

70 - 40 – 10 = 20

c) Điền lốt >,<,=

Học sinh điền trúng sản phẩm từng bài xích đạt 0.5 điểm

34 < 43

40 + 30 > 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số tương thích vô sơ đồ:

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

 • 1 hình vuông vắn (0.5 điểm)
 • 5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy má nhiều năm 8 centimet (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10 + 5 = 15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả nhì các bạn hái được 15 nhành hoa (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Số 51 là số ngay lập tức trước của 52 và ngay lập tức sau của 50.

 • Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ 04 đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số bao gồm 6 đơn vị chức năng và 3 chục được ghi chép là:

Câu 2 (1 điểm): Chọn đáp án trúng. Hộp cây viết này nhiều năm từng nào cm?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. 7 cm

B. 8 cm

C. 9 cm

D. 10 cm

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. 8 giờ

B. 16 giờ

C. 18 giờ

D. 12 giờ

Câu 4 (1 điểm):

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Chủ nhật

D. Thứ sáu

Câu 5 (1 điểm): Điền lốt quí hợp:

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. =

B. <

C. >

D. Không đối chiếu được

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 62, 5, 92, 17 theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ.

Câu 8 (1 điểm): Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số ngay lập tức sau của 23 là 24 ....

Số ngay lập tức sau của 84 là 83 ....

Số ngay lập tức sau của 79 là 70 ....

Số ngay lập tức sau của 98 là 99 ....

Số ngay lập tức sau của 99 là 100 ....

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

An với 19 trái ngược táo, An mang đến em 7 trái ngược. Hỏi An còn từng nào trái ngược táo?

Câu 10 (1 điểm): Tính?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

D

A

C

A

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động đặt điều phép tắc tính rồi tính:

37 – 4 = 33

12 + 6 = 18

33 + 11 = 44

45 – 23 = 22

Câu 7:

Sắp xếp: 92, 62, 17, 5

Câu 8:

Số ngay lập tức sau của 23 là 24 (Đúng)

Số ngay lập tức sau của 84 là 83 (Sai) => Số ngay lập tức sau của 84 là 85

Số ngay lập tức sau của 79 là 70 (Sai) => Số ngay lập tức sau của 79 là 80

Số ngay lập tức sau của 98 là 99 (Đúng)

Số ngay lập tức sau của 99 là 100 (Đúng)

Câu 9:

Phép tính: 19 – 7 = 12

Trả lời: An sót lại 12 trái ngược táo

Câu 10: 12 + 3 + 4 = 19

 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 1 sách Cùng học tập nhằm cải cách và phát triển năng lượng năm 2023

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

Câu 1 (1 điểm): Cây dừa nào là cao nhất

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

A. Cây dừa A

B. Cây dừa B

C. Cây dừa C

D. Tất cả cao vị nhau

Câu 2 (1 điểm): Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3 (1 điểm): Từ 11 cho tới 34 với từng nào số tròn trặn chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4 (1 điểm): Hôm ni là ngày 14 tháng bốn. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5 (1 điểm): Có từng nào trái ngược Táo?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

I. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

Câu 8 ( 1 điểm): Chọn lốt đối chiếu quí hợp

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập với 12 các bạn học viên phái nữ và 11 các bạn học viên nam giới nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập với toàn bộ từng nào các bạn nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10 (1 điểm): Điền số tương thích vô vị trí chấm:

Hình tiếp sau đây với … hình tròn trụ.

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng bài xích 10

Đáp án Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

C

C

A

B

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động đặt điều phép tắc tính rồi tính:

23 + 6 = 29

18 – 3 = 15

47 – 12 = 35

11 + 10 = 21

Câu 7: Sắp xếp: 19, 30, 47, 98

Câu 8:

56 < 65

Câu 9:

Phép tính: 12 + 11 = 23

Trả lời: Lớp học tập với 23 các bạn nhập cuộc văn nghệ

Câu 10: Hình tiếp sau đây với 12 hình tròn trụ.

 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng năm 2023

II. Sở 30 đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 Hay lựa chọn lọc

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42                              94 - 21                       50 + 38                               67 – 3

Bài 2: (2đ) Viết số tương thích vô dù trống:

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn trặn vô số bé nhỏ nhất: 81               75           90                 51

b, Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 62              70            68                59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Số ngay lập tức sau của 23 là 24

Số ngay lập tức sau của 84 là 83

Số ngay lập tức sau của 79 là 70

Số ngay lập tức sau của 98 là 99

Số ngay lập tức sau của 99 là 100

Bài 4 (2đ): An với 19 trái ngược táo, An mang đến em 7 trái ngược. Hỏi An còn từng nào trái ngược táo?

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5 (1đ): Mỗi hình vẽ tiếp sau đây với từng nào đoạn thẳng?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số tương thích vô vị trí chấm:

60;…; …;…, 64; 65;…; 67;…;…; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77;…; …; 80.

b) Viết trở thành những số:

Bốn mươi ba:………………..……………………………………..……………………

Ba mươi hai:………………..……………………………………..…………………….

Chín mươi bảy:………………..……………………………………..………………….

Hai mươi tám:………………..……………………………………..…………………..

Sáu mươi chín:………………..……………………………………..………………….

Tám mươi tư:………………..……………………………………..……………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 45 + 34                       56 - 20                         18 + 71                       74 - 3

b) 58cm + 40cm = ….                                         57 + 2 - 4 = ….

Bài 3. Điền lốt <;>;=

63..... 60                                   65.... 48                              88 - 45..... 63 - 20

19 ....17                                    54 ....72                              49 - 2....... 94 - 2

Bài 4: Mẹ hái được 85 trái ngược hồng, u vẫn phân phối 60 trái ngược hồng. Hỏi u sót lại từng nào trái ngược hồng?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5: Vẽ thêm thắt một quãng trực tiếp nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác?

Đề đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 6: Vẽ đoạn trực tiếp MN có tính nhiều năm 8 cm?

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Bài 1. a) Viết trở thành những số

Năm mươi tư : ………… ; Mười : …………...

Bảy mươi kiểu mẫu : ………… ; Một trăm : ………..

b) Khoanh tròn trặn số bé nhỏ nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73 theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 2. a) Nối số với phép tắc tính quí hợp:

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

b) Đặt tính rồi tính:

3 + 63                       99 – 48                   54 + 45                         65 – 23

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

c) Tính:

27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………...

25cm + 14cm = ………… ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Bài 4. Viết < , >, =

27 ……… 31 ;

94 – 4 ……… 80 ;

56 – 14 ……… 46 – 14 ;

99 ……… 100

18 ……… trăng tròn – 10

25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Hình vẽ mặt mày có: ……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em với 24 học viên phái nữ, 21 học viên nam giới. Hỏi lớp em với toàn bộ từng nào học tập sinh?

Giải

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 7. Một sợi dây khá dài 25cm. Lan hạn chế cút 5cm. Hỏi sợi chão sót lại nhiều năm bao nhiêu xăng ti mét ?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = ……... ; 60 – trăng tròn = ……...

50 + 30 = ……… ; 29 – 9 = ………

Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Viết số (2 điểm)

A) Viết những số kể từ 89 cho tới 100:

………………………………………..………………………………………..………

B) Viết số vô vị trí chấm:

Số ngay lập tức trước của 99 là ………… ; 70 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Số ngay lập tức sau của 99 là ………… ; 81 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Bài 2: (3 điểm)

A) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... ; 45 – trăng tròn = ……... ; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

B) Đặt tính rồi tính:

51 + 27                                                                78 – 36

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 3 : Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Bài 4: Điền lốt >, <, = (1 điểm)

56 ……... 50 + 6

32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 5: (1 điểm)

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Hình vẽ mặt mày có:

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 6: Trong vườn mái ấm em với 26 cây cam và cây bòng, vô ê với 15 cây cam. Hỏi vô vườn mái ấm em với từng nào cây bưởi?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 5

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết số tương thích vô vị trí trống:

Số ngay lập tức trước

Số vẫn biết

Số ngay lập tức sau

………

41

………

………

70

………

b) Khoanh vô số rộng lớn nhất:

75 ; 58 ; 92 ; 87

c) Viết những số: 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn :

………………………………………………………………………..

Viết số tương thích vô dù trống:

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 2: (1 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

24 + 35                       67 – 54            73 + 21              98 – 97

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

b) Tính:

32 + 5 – 13 = .......................; 76 – 4 + 4 = ....................

30cm + 4cm = ...................... ; 18cm – 8cm = .................

Bài 3: (4 điểm)

Nối đồng hồ thời trang với giờ quí hợp:

Đề đua lớp 1

Bài 4: (1 điểm)

Viết số tương thích vô vị trí chấm :

Hình vẽ mặt mày với : ............... hình tam giác

................ hình tròn

................ hình vuông

Đề đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Bài 5: (1 điểm)

Băng giấy má greed color nhiều năm 40cm, băng giấy má red color nhiều năm 30cm. Hỏi cả nhì băng giấy má nhiều năm từng nào xăng ti mét?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

Xem thêm: đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Ngoài 44 đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2023 bên trên, những em học viên lớp 1 còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm đề đua học tập kì 2 lớp 1 tuy nhiên VnDoc.com vẫn thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 1 rộng lớn.

III. Đề đua học tập kì 2 lớp 1 Hay lựa chọn lọc

 • Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán theo dõi Thông tư 27
 • Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt theo dõi Thông tư 27
 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 1 theo dõi Thông tư 27
 • Bộ 08 đề đua học tập kì 2 lớp 1 sách Cánh Diều - Đầy đầy đủ những môn
 • Bộ 10 đề đua học tập kì 2 lớp 1 sách Chân trời - Đầy đầy đủ những môn
 • Bộ 08 đề đua học tập kì 2 lớp 1 sách Kết nối - Đầy đầy đủ những môn

IV. Đề đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều

 • 1000 Đề đua học tập kì 2 lớp một năm 2023 Tải nhiều
 • 29 đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt
 • 44 đề đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán
 • 88 đề đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1
 • 52 Đề đua học tập kì 2 lớp 1 theo dõi Thông tư 27
 • 8 Đề đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1