đề thi toán học kì 1 lop 2

Đề ganh đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1

Bộ 120 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023 là tư liệu ôn tập dượt chung những thầy cô với những bậc bố mẹ cho những em học viên ôn tập dượt và đi ra đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 hiệu suất cao. Đây đó là đề Toán lớp 2 kì 1 đem đáp án tất nhiên chung những em học viên ôn tập dượt và gia tăng những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 2 học tập kỳ 1.

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lop 2

>>> Sở đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo gót Thông tư 27 (Sách mới)

1. 100 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Nóng! Tải tức thì 100 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 đang rất được vận tải nhiều: Sở 100 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Miễn phí

2. Sở đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023

2.1. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Ma trận Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Năng lực, phẩm hóa học

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn trĩnh chục nhỏ nhất là:

A. 9

B.10

C. 11

Câu 2: Dãy số được ghi chép theo gót trật tự tăng dần dần là:

A. 91; 57; 58; 73; 24

B. 57; 58; 91; 73; 24

C. 57; 58; 24; 73; 91

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho sản phẩm số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp theo sau vô sản phẩm là:

A. 27; 32

B. 18; 20

C. 17; 20

D. 17; 21

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhõm rộng lớn các bạn Thư ...

Tổng nhị xô nước là 14 lít .....

Bút chì B nhiều năm 9cm ......

Câu 5: Điền số tương thích vô dù trống rỗng.

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đáp án theo lần lượt của câu a và b là:

A. 18; 38

B. 20; 38

C. 38; 18

Câu 6: Lan hái được 24 cành hoa, Liên hái được nhiều hơn thế nữa Lan 16 cành hoa. Liên hái được số cành hoa là:

A. 8 bông hoa

B. 39 bông hoa

C. 40 bông hoa

D. 18 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà mang lại học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô trị đá quý cho tất cả lớp, từng các bạn một phần quà. tường sĩ số lớp học tập là 45 các bạn. Hỏi gia sư còn sót lại từng nào khoản quà?

A. 70 khoản quà

B. 45 khoản quà

C. 25 khoản quà

D. 35 khoản quà

Câu 8: Hình mặt mũi đem từng nào hình tứ giác?

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a. 63 +18b. 19+ 35c. 61 - 24d. 100 - 82

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 2: Tính (1 điểm)

18 + 34 - 10

26 + 17 + 12

Bài 3: (1 điểm) Điền số đo tương thích vô dù trống:

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 4: (2 điểm) Một siêu thị đem 42 cái áo, siêu thị vẫn phân phối 21 cái áo. Hỏi siêu thị tê liệt còn sót lại từng nào cái áo?

Bài giải

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Bài 5: (1 điểm)

a. Số tương thích điền vô vết chất vấn chấm là .........

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

b. Viết vô địa điểm chấm

- Một phép tắc nằm trong đem tổng bởi vì một vài hạng:

.............................................................................................................

- Một phép tắc trừ đem số bị trừ bởi vì hiệu:

.............................................................................................................

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm (4 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn trĩnh chục nhỏ nhất là:

C. 11

Câu 2: Dãy số được ghi chép theo gót trật tự tăng dần dần là:

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho sản phẩm số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp theo sau vô sản phẩm là:

A. 27; 32

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhõm rộng lớn các bạn Thư Đ

Tổng nhị xô nước là 14 lít S

Bút chì B nhiều năm 9cm S

Câu 5:

A. 18; 38

Câu 6: Lan hái được 24 cành hoa, Liên hái được nhiều hơn thế nữa Lan 16 cành hoa. Liên hái được số cành hoa là:

C. 40 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà mang lại học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô trị đá quý cho tất cả lớp, từng các bạn một phần quà. tường sĩ số lớp học tập là 45 các bạn. Hỏi gia sư còn sót lại từng nào khoản quà?

C. 25 khoản quà

Câu 8:

C. 6

II. Tự luận (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

a. 63 +18 = 81b. 19 + 35 = 54c. 61 - 24 = 37d. 100 - 82 = 18

Bài 2: (1 điểm)

18 + 34 - 10 = 42

26 + 17 + 12 = 55

Bài 3: (1 điểm)

a, đôi mươi kg; 12 kg; 99 kilogam.

b, 32l; 9l; 27l

Bài 4: (2 điểm)

Bài giải

Cửa sản phẩm tê liệt còn sót lại số áo là:

42 - 21 = 21 cái

Đáp số: 21 cái áo

>> Xem thêm: Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo gót Thông tư 27 sách Cánh Diều

2.2. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023
MÔN: TOÁN - LỚP HAI
THỜI GIAN LÀM BÀI : 35 phút

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

* Khoanh vô vần âm em nghĩ rằng đúng

Câu 1. Chú mèo này đem phép tắc tính đem thành quả là 12? (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 2: Bao gạo vô hình sau đây nặng nề bao nhiêu Ki-lô-gam? (1 điểm)

A. 2 ki-lô-gam

B. 3 ki-lô-gam

C. 1 ki-lô-gam

D. 4 ki-lô-gam

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 3: Đồng hồ nước sau đây chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

A. 3h 30 phút

B. 5 giờ 15 phút

C. 6 giờ 15 phút

D. 3h 15 phút

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 4. Điền thành quả trúng : 64 + 9 = ? (1 điểm)

A. 63

B. 73

C. 83

D. 93

Câu 5: Điền thành quả đúng: 76 – 8 = ? (1điểm)

A. 68

B. 58

C. 67

Câu 6: Điền thành quả đúng: 48 - 19 + 15 = ? (1 điểm)

A. 51

B. 54

C. 34

D. 44

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số vô hình tam giác và hình trụ sao mang lại tương thích (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 8: Đặt tính rồi tính thành quả (1 điểm)

56 + 38

92 - 47

Câu 9: Trên cây khế đem toàn bộ 67 trái khoáy. Chim thần vẫn ăn mất mặt 28 trái khoáy. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào trái khoáy khế? (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 10: Trong hình sau đây đem từng nào hình tam giác. (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Phần trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu trúng ghi 1 điều (câu 3 từng ý 0,5đ)

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M3)

Đáp án

D

A

C

B

A

D

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số vô hình tam giác và hình trụ sao mang lại tương thích (1 điểm) (M1)

Học sinh điền trúng thành quả vô mỗi hình ghi 0,5 đ

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức

Câu 8: Đặt tính rồi tính thành quả (1 điểm) (M2)

Học sinh biết bịa đặt tính trúng và triển khai trúng từng phép tắc tính ghi 0,5đ

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối học thức

Câu 9: Trên cây khế đem toàn bộ 67 trái khoáy. Chim thần vẫn ăn mất mặt 28 trái khoáy. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào trái khoáy khế? (1 điểm) (M2)

Bài giải

Trên cây còn sót lại số trái khoáy khế là:

67 – 28 = 39 (quả)

Đáp số: 39 trái khoáy khế

Câu 10: Trong hình sau đây đem từng nào hình tam giác. (1 điểm) (M3)

Trong hình mặt mũi đem 3 hình tam giác.

Ma trận Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán - Khối lớp: 2 Năm học: 2022-2023

Mạch KT - KN

Số câu, số điểm, trở thành tố năng lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

1

1

2

2

1

4

3

Số điểm

1

1

2

2

1

4

3

Câu số

1

7

4,5

8,9

6

1,4,5,6

7,8,9

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

Đại lượng, đo đại lượng

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Câu số

2,3

2,2

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

10

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

Tổng nằm trong

Số câu

3

1

2

2

1

1

6

4

Số điểm

3

1

2

2

1

1

6

4

Các trở thành tố năng lượng được kí hiệu vô ma mãnh trận đề:

 • Năng lực suy nghĩ và lập luận toán học: Kí hiệu là TDTH
 • Năng lực xử lý vấn đề: Kí hiệu là GQVĐ
 • Năng lực tiếp xúc toán học: Kí hiệu là GTTH
 • Mô hình hóa Toán học: MHH.

Xem thêm:

 • Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức
 • 08 đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức

2.3. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022-2023

MÔN:TOÁN 2

(Thời gian trá làm bài: 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Ghi đi ra giấy tờ đáp án trúng nhất:

Câu 1: Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 1 chục là:

A. 13

B. 31

C.10

D.30

Câu 2: Số tròn trĩnh chục lớn số 1 đem nhị chữ số là:

A.10

B. 99

C. 90

D. 50

Câu 3: Số bé nhỏ nhất đem nhị chữ số tương đương nhau là:

A. 1

B. 11

C. 10

D. 98

Câu 4: Hiệu của số lớn số 1 đem nhị chữ số và số bé nhỏ nhất đem nhị chữ số là:

A. 88

B. 80

C. 89

D. 99

Câu 5: Quả dưa đỏ cân nặng nặng:

Đề ganh đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1 đem đáp án

A. 3kg

B. 8kg

C. 7kg

D. 1kg

Câu 6: Số tròn trĩnh chục ngay lập tức trước số 43 là:

A. 42

B. 40

C. 44

C. 50

Câu 7: Số nhỏ nhất đem nhị chữ số là:

A. 10

B. 11

C. 19

D. 20

Câu 8: Hình mặt mũi đem từng nào đoạn thẳng?

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời tạo ra (Kèm đáp án)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

38 + 45 72 - 68 23 + 54 69 – 43

Câu 2: (1 điểm) Tính

a, 100 – 34 + 28 = ..................................

= ..................................

b, 47 + 9 – 28 = ....................................

= .....................................

Câu 3: (1 điểm) Số?

Đề đánh giá Toán lớp 2 cỗ Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1 điểm) Bố khối lượng 67 kilogam, con cái khối lượng 23 kilogam. Hỏi cả nhị phụ vương con cái khối lượng từng nào ki – lô - gam?

Câu 5: (1 điểm) Tính chừng nhiều năm lối tất tả khúc ABCD, biết đoạn trực tiếp AB = 3cm, đoạn trực tiếp BC = 4 centimet, đoạn trực tiếp CD = 2cm.

Câu 6: (1 điểm) Cô Hoa hạn chế 19 dm nhằm may áo thì miếng vải vóc còn sót lại nhiều năm 45 dm. Hỏi khi đầu miếng vải vóc nhiều năm từng nào đề - xi - mét?

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Nếu học viên chỉ ghi vần âm, ko ghi số vẫn mang lại điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

1

A.13

0,5 điểm

2

C.90

0,5 điểm

3

B.11

0,5 điểm

4

C.89

0.5 điểm

5

A.3kg

0.5 điểm

6

B.40

0,5 điểm

7

C.10

0,5 điểm

8

D. 8

0.5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (1 điểm: từng phép tắc tính trúng 0,25 điểm, bịa đặt tính chếch hoặc quên kẻ ko mang lại điểm)

Câu 10: Tính (1 điểm: từng phép tắc tính trúng 0,5 điểm)

a, 100 - 34 + 28 = 94

b, 47 + 9 - 28 = 24

Câu 11: (1 điểm) (Nếu ghi chép số trúng dù này, mang lại 0,25 điểm dù đó)

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp hai năm 2021 - 2022

Câu 12: (1 điểm)

Cả nhị phụ vương con cái khối lượng số ki-lô-gam là: 0,5 điểm

67 + 23 = 90 (kg) 0,25 điểm

Đáp số: 90 kilogam 0,25 điểm

Câu 13: 1 điều.

Độ nhiều năm lối tất tả khúc ABCD là: 0,5 điểm

3+4+2= 9 (cm) 0,25 điểm

Đáp số: 9 centimet 0,25 điểm

Câu 14: 1 điểm

Lúc đầu miếng vải vóc nhiều năm số đề-xi-mét là: 0,5 điểm

45 + 19 = 64 (dm) 0,25 điểm

Đáp số: 64 dm 0,25 điểm

Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Mạch kỹ năng,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

5

1

2

1

6

3

Câu số

1,2,3,6,7

9

10,11

4

Số điểm

2,5

1,0

2,0

0,5

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

5

12

13

14

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

3,0

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

6

2

1

3

1

1

9

5

Số điểm

3,0

3,0

0,5

3,0

0,5

1,0

4,0

6,0

3. Sở đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Sách mới

3.1. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước đáp án trúng.

Câu 1: Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 đem tía chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ nhiều năm của lối tất tả khúc MNPQ là:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem ma mãnh trận

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp tương thích.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba các bạn Linh, Nga và Loan tới trường học tập vẽ. Giờ chính thức vô lớp là 7 giờ một phần hai tiếng. Hôm tê liệt Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ một phần hai tiếng. Hỏi các bạn này tới trường sớm trước giờ vô học?

A. Quý Khách Linh

B. Quý Khách Nga

C. Quý Khách Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ tía điểm trực tiếp sản phẩm vô hình sau:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem ma mãnh trận

Câu 3: Có nhị group người công nhân sửa lối. Đội Một sửa được 840m lối, group Hai sửa được nhiều hơn thế nữa group Một 50m lối. Hỏi group Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4: Quan sát biểu đồ vật tranh giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem ma mãnh trận

b) Có từng nào cành hoa hồng vẫn nở?

b) Số cành hoa cúc nở nhiều hơn thế nữa số cành hoa hồng là bao nhiêu bông?

3.2. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 vô số 72 là:

A. 7

B. 70

C. 9

D. 5

Câu 2: Số bao gồm 2 chục, 5 đơn vị chức năng ghi chép là:

A. 20

B. 5

C. 25

D. 52

Câu 3: Số ngay lập tức sau số nhỏ nhất đem nhị chữ số là:

A. 10

B. 9

C. 11

D. 20

Câu 4: Hiệu của 54 và 18 là:

A. 36

B. 72

C. 46

D. 62

Câu 5: Tổng của 3dm và 5cm là:

A. 35cm

B. 35dm

C. 8dm

D. 8cm

Câu 6: Mẹ Tùng mua sắm sáu chục trái khoáy trứng. Mẹ Tùng thực hiện đồ ăn không còn 4 trái khoáy trứng. Hỏi u Tùng còn sót lại từng nào trái khoáy trứng?

A. 2 quả

B. đôi mươi quả

C. 60 quả

D. 56 quả

Câu 7: Hôm ni là công ty nhật ngày 8 mon 12. Sinh nhật Dương vào trong ngày 10 mon 12. Hỏi sinh nhật Dương vào trong ngày loại mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 8: Hình mặt mũi có:

A. 4 tứ giác

B. 5 tứ giác

C. 8 tứ giác

D. 9 tứ giác

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem ma mãnh trận

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

54 + 39                 19 + 33                    82 – 17                       76 – 39

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ tăng kim giờ nhằm đồng hồ thời trang chỉ:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem ma mãnh trận

Câu 3: (2 điểm) Nhà chú Ba nuôi 100 kê. Nhà cô Tư nuôi thấp hơn căn nhà chú Ba 17 kê. Hỏi căn nhà cô Tư nuôi từng nào con cái gà? (M3)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Mẹ mua sắm 7 lít nước tương, u ham muốn ụp vô tía loại chai: 3l, 2l và 1l. Hỏi u cần thiết từng loại bao nhiêu chai?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Đề cương ôn ganh đua học tập kì 1 lớp 2 Sách mới

 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 (Sách mới)

5. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 Tải nhiều

 • 120 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023
 • 42 đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán theo gót Thông tư 27 năm 2022-2023
 • 24 Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt Tải nhiều 2022
 • Bộ 35 đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2022
 • Đề ganh đua học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 đem đáp án năm 2022 - 2023

Trên trên đây, VnDoc.com vẫn ra mắt cho tới những em Sở 120 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023. Bên cạnh đó, những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng tư liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 nhằm học tập chất lượng tốt rộng lớn những lịch trình của lớp 2.