đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 sở hữu đáp án

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4

Bộ đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng quái trận đề đua chuẩn chỉnh theo dõi Thông tư 22. Các đề đua sau đây cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kĩ năng giải Toán, ôn tập dượt những dạng bài bác tập dượt trọng tâm, sẵn sàng cho tới bài bác đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 đạt thành quả cao. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

1. Đề đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô color với hình ở trên:

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tao được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong số phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành ê là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải vấn đề sau: Lớp 4A sở hữu 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân thiết kì II. Trong số đó, sở hữu \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; sở hữu \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A sở hữu từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm phủ của nhì hành lang cửa số. Em hãy viết lách luật lệ tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu đích thị ghi 1 điều, câu có khá nhiều ý phân tách theo dõi những ý)

Câu 1.

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = trăng tròn (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được phát âm là:

A. Hai mưới lăm phần tư mươi tía.

B. Hai mươi lắm bên trên tư mươi tía.

C. Hai mươi lăm phân tách tư mươi tía.

D. Bốn mươi tía phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số phù hợp điền vô chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số phù hợp điền vô chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành sở hữu Điểm lưu ý là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy vậy song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập cân nhau.

C. Hai đàng chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.

D. Cả A,B,C đều đích thị.

Câu 4: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m, độ cao là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành ê là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 5: Phân số nào là tại đây ko vì chưng với phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) :

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD sở hữu :

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Điền đáp án đích thị vô khu vực chấm:

a) Các cặp canh tuy vậy song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh cân nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật sở hữu nữa chu vi là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

2. Đề đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình nào là sở hữu \frac{2}{3}số dù vuông vẫn tô đậm? (0,5 điểm)

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số nào là bên dưới đó là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền lốt > < = phù hợp vô khu vực chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp vô khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tư cạnh cân nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy vậy song và cân nhau.

C. Có tư góc vuông và sở hữu nhì cặp cạnh đối lập cân nhau.

D. Có tư góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

Xem thêm: học viện quốc tế bộ công an

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập sở hữu \frac{3}{5} học viên, vô ê số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp ê. (1,5 điểm)

Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề đua thân thiết kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền lốt > < = phù hợp vô khu vực chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp vô khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập sở hữu \frac{3}{5} học viên, vô ê số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp ê. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập ê là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số nào là nhỏ nhiều hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số nào là sau đây vì chưng phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số phù hợp viết lách vô khu vực chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một siêu thị sở hữu 250kg gạo. Buổi sáng sủa vẫn chào bán 25kg gạo, giờ chiều chào bán 3/5 số gạo sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị vẫn bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một siêu thị sở hữu 250kg gạo. Buổi sáng sủa vẫn chào bán 25kg gạo, giờ chiều chào bán 3/5 số gạo sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị vẫn bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo sót lại của siêu thị sau buổi sớm chào bán là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo giờ chiều chào bán là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi siêu thị vẫn bán tốt là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn tập dượt thân thiết kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề đua thân thiết kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề đua thân thiết học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 4 thân thiết kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm tăng toàn cỗ đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Xem thêm: phát triển năng lực toán lớp 5