để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng

YOMEDIA

Bạn đang xem: để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng

 • Câu hỏi:

  Để định hình, đo lường và tính toán, tổ hợp và in tài liệu, tớ dùng:

  • A. Table
  • B. Form
  • C. Query
  • D. Report

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để định hình, đo lường và tính toán, tổ hợp và in tài liệu, tớ dùng: Report

Mã câu hỏi: 1668

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: de thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng việt

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Access là gì?
 • Access là hệ QT CSDL dành riêng cho:
 • Các công dụng chủ yếu của Access?
 • Access với những tài năng nào?
 • Các đối tượng người sử dụng cơ bạn dạng nhập Access là:
 • Trong Access với bao nhiêu đối tượng người sử dụng cơ bản?
 • Chọn câu sai trong những câu sau:
 • Để định hình, đo lường và tính toán, tổ hợp và in tài liệu, tớ dùng: 
 • Để bố trí, mò mẫm tìm kiếm và kết xuất tài liệu xác lập từ 1 hoặc nhiều bảng, tớ dùng
 • Đối tượng này tạo ra skin thuận tiện mang lại việc nhập hoặc hiển thị thông tin?
 • Đối tượng này với công dụng dùng để làm lưu dữ liệu?
 • Để phát động Access, tớ thực hiện:
 • Để tạo ra một CSDL mới mẻ và gọi là tệp nhập Access, tớ phải:
 • Hãy bố trí quá trình sau sẽ được một thao tác đúng vào khi tạo ra một CSDL mới?
 • Trong Access, sẽ tạo CSDL mới mẻ, thao tác tiến hành mệnh lệnh này sau đó là đúng?
 • Tên của CSDL nhập Access nên phải kê trước hoặc sau thời điểm tạo ra CSDL?
 • Giả sử tiếp tục với tệp Access bên trên đĩa, nhằm ngỏ tập dượt tin yêu ê thì tớ tiến hành thao tác này mới mẻ đúng?
 • Có bao nhiêu cơ chế chủ yếu nhằm thao tác làm việc với những loại đối tượng?
 • Chế chừng design được sử dụng để:
 • Chế chừng trang tài liệu được sử dụng để:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: thường biến là những biến đổi về