đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Câu hỏi:

01/08/2019 152,488

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

A. Xảy rời khỏi sự tiếp ăn ý và hoàn toàn có thể đem hiện tượng kỳ lạ trao thay đổi chéo

Đáp án chủ yếu xác

B. Có sự phân loại của tế bào chất

D. NST tự động nhân song ở kì trung gian lận trở thành những NST kép

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào nào là sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào phú tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 2:

Sự tiếp ăn ý và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì nào là vô tách phân?

A. Kì đầu I

B. Kì thân thiện I

C. Kì đầu II

D. Kì thân thiện II

Câu 3:

Trong tách phân, những NST xếp bên trên mặt mày phẳng phiu xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân thiện I và kì sau I

B. Kì thân thiện II và kì sau II

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì

C. Kì thân thiện I và kì thân thiện II

D. Cả A và C

Câu 4:

Ý nghĩa về mặt mày DT của sự việc trao thay đổi chéo cánh NST là

A. Làm tăng con số NST vô tế bào

B. Tạo rời khỏi sự ổn định quyết định về vấn đề di truyền

C. Tạo rời khỏi nhiều loại phú tử, góp thêm phần dẫn đến sự đa dạng và phong phú sinh học

D. Duy trì tính đặc thù về cấu hình NST

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây đích với việc phân li của những NST ở kì sau I của tách phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch chuyển về 1 cực kỳ của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới nhất phân li

Câu 6:

Những tuyên bố nào là sau đấy là đúng lúc nói tới tách phân?

(1) Giai đoạn thực tế thực hiện giảm sút 50% con số NST ở những tế bào con cái là tách phân I

(2) Trong tách phân đem gấp đôi nhân song NST ở nhì kì trung gian

(3) Giảm phân sinh rời khỏi những tế bào con cái đem con số NST giảm sút 50% đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh rời khỏi đều phải có n NST như là nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp đích là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

C. (1), (2), (3)