đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy ra

Câu hỏi:

31/07/2019 63,177

Bạn đang xem: đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy ra

A. Xảy đi ra nhanh, dễ dàng nhận thấy     

B. Xảy ra chậm, khó khăn nhận thấy

Đáp án chủ yếu xác

C. Xảy ra nhanh, khó khăn nhận thấy     

D. Xảy ra chậm, dễ dàng nhận thấy

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng động là kiểu dáng phản xạ của cơ sở thực vật đối với?

A. Tác nhân kích ứng từ là một hướng

B. Sự phân giải sắc tố

C. Đóng khí khổng

D. Sự thay cho thay đổi dung lượng axit nuclêic

Câu 2:

Thân và rễ của cây sở hữu loại phía động này bên dưới đây?

A. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm, còn rễ phía sáng sủa dương và phía trọng tải dương

B. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm, còn rễ phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương

C. Thân phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương, còn rễ phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm

D. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải dương, còn rễ phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương

Câu 3:

Trong cây, phần tử có không ít loại phía động là?

A. Hoa        

B. Thân        

C. Rễ         

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày chạy bộ được yêu thích nhất 2023

D. Lá

Câu 4:

Sự uốn nắn cong ở cây là do?

A. Sự phát triển không đều của nhì phía cơ sở, nhập bại liệt những tế bào bên trên phía ko được xúc tiếp phát triển thời gian nhanh rộng lớn thực hiện cho tới cơ sở uốn nắn cong về phía tiếp xúc

B. Sự sinh trưởng đều của nhì phía cơ sở, nhập bại liệt những tế bào bên trên phía ko được xúc tiếp phát triển thời gian nhanh rộng lớn thực hiện cho tới cơ sở uốn nắn cong về phía tiếp xúc

C. Sự sinh trưởng không đều của nhì phía cơ sở, nhập bại liệt những tế bào bên trên phía được xúc tiếp phát triển thời gian nhanh rộng lớn thực hiện cho tới cơ sở uốn nắn cong về phía tiếp xúc

D. Sự sinh trưởng không đều của nhì phía cơ sở, nhập bại liệt những tế bào bên trên phía ko được xúc tiếp phát triển lừ đừ rộng lớn thực hiện cho tới cơ sở uốn nắn cong về phía tiếp xúc

Câu 5:

Hai loại phía động chủ yếu là?

A. Hướng động dương (sinh trưởng thiên về phía sở hữu ánh sáng) và phía động âm (sinh trưởng về trọng lực)

B. Hướng động dương (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích)

C. Hướng động dương (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích)

D. Hướng động dương (sinh trưởng nhắm đến nước) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến đất)

Câu 6:

Hãy bố trí những hình a, b, c, d ứng với những loại phía động sau:

         

(1) phía trọng tải dương

(2) phía sáng

(3) phía trọng tải âm

(4) phía tiếp xúc

Phương án vấn đáp trúng là

A. a – 1 ; b – 3 ; c – 2 ; d – 4

B. a – 2 ; b – 1 ; c – 3 ; d – 4

C. a – 1 ; b – 2 ; c – 3 ; d – 4

D. a – 2 ; b – 3 ; c – 1 ; d – 4