công thức tính phần trăm khối lượng

Cách tính tỷ lệ khối lượng với những bài bác tập luyện tương quan là 1 trong trong mỗi phần kiến thức và kỹ năng cần thiết của Hóa học tập. Chúng tao hãy nằm trong lần hiểu cụ thể rộng lớn ở tiếp sau đây.

Bạn đang xem: công thức tính phần trăm khối lượng

1. Tính tỷ lệ lượng lúc biết khối lượng
 

Để tính tỷ lệ lượng nhập tình huống ni, tao cần thiết tuân theo công việc sau:


Bước 1. Tính bộ phận tỷ lệ lượng của những thành phần nhập lếu hợp


Công thức:

Phần trăm lượng = (khối lượng chất/khối lượng lếu hợp) x 100%.


Trong đó:
- Khối lượng chất: Sẽ được đề bài bác thể hiện. Nếu như nhập đề bài bác ko nói đến, chúng ta xem thêm phương pháp tính % lượng ko biết lượng phía bên dưới.
- Khối lượng lếu phù hợp là lượng những hóa học dẫn đến lếu phù hợp cơ.

cách tính tỷ lệ khối lượng

Một số công thức tính phần trăm khối lượng

Bước 2. Tính lượng lếu hợp 


Trong tình huống hiểu rằng lượng của phù hợp hóa học hoặc thành phần, tao chỉ việc nằm trong bọn chúng lại cùng nhau để sở hữu được lượng lếu hợp/dung dịch cơ. Đây là công thức cộng đồng tính tỷ lệ lượng.

 • Ví dụ: Tính % lượng của 5g natri hidroxit Khi hòa tan với 100g nước.
 • => Natri Hidroxit nhập bài bác là 5g, nước là 100g nên lượng lếu phù hợp là 105g.

Bước 3. Xác toan lượng hóa học cần thiết lần tỷ lệ khối lượng


Đề bài bác đòi hỏi tính tỷ lệ lượng của hóa học này cơ, Tức là tao cần thiết lần lượng hóa học cơ bám theo tỷ trọng tỷ lệ với tổng lượng toàn bộ bộ phận. Viết lượng hóa học cần thiết lần % lượng. Đó là tử số nhập công thức tính phần trăm khối lượng.

 • Ví dụ: Khối lượng của Natri Hiđroxit là 5g (chất cần thiết lần % khối lượng).

Bước 4. Thay những biến hóa số nhập phương trình tính tỷ lệ khối lượng


Khi chúng ta đang được xác lập giá tốt trị từng biến hóa số, tao chỉ việc thay cho bọn chúng đích thị nhập vào công thức.

 • Ví dụ: Phần trăm lượng = 5/105 x 100
 •  

Bước 5. Tính tỷ lệ khối lượng


Khi phương trình và đã được điều một cơ hội tương đối đầy đủ, tao chỉ việc tính % lượng. quý khách hàng chỉ việc lấy lượng hóa học nhân với 100 và phân tách mang lại lượng lếu phù hợp là rời khỏi tỷ lệ lượng hóa học cơ.

 • Ví dụ: 5/105 x 100 = 4,761 (%). Vì thế, tỷ lệ lượng của 5g Natri Hidroxit nhập 100g nước vì như thế 4,761%.

2. Tính tỷ lệ lượng lúc không biết khối lượng


Bước 1. Xác toan phương trình tính tỷ lệ lượng nhập phù hợp chất


Công thức:

Tính tỷ lệ lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử phù hợp chất) x 100%


Công thức chất hóa học lếu hợp:

Trong đó:
- Khối lượng mol thành phần là lượng của một mol thành phần.
- Khối lượng phân tử đó là lượng của một mol phù hợp hóa học.
- Đơn vị của nhị độ quý hiếm này là g/mol.
- Khi bài bác không tồn tại lượng, chúng ta nên người sử dụng lượng mol.
- mA = x.MA, mB = hắn.MB, mC = z.MC.

 

 • Ví dụ 1: Tính % lượng hidro nhập một phân tử nước.
 • Ví dụ 2: Tính % lượng của cacbon nhập một phân tử glucozo

cách tính tỷ lệ khối lượng

Xem thêm: thể thơ thất ngôn bát cú đường luật

Công thức xác lập tỷ lệ lượng từng chất

Bước 2. Viết công thức hóa học


Ta cần thiết ghi chép công thức chất hóa học của những hóa học, phân tử. Nếu như đề bài bác đang được mang lại công thức chất hóa học, chúng ta nên chuyển sang bước "Tìm lượng của vẹn toàn tố".
 

 • Ví dụ 1: Nước với công thức chất hóa học là H2O.
 •  
 • Ví dụ 2: Glucozơ với công thức chất hóa học là C6H12O12.

Bước 3. Tìm lượng thành phần nhập phù hợp chất


Sử dụng bảng tuần trả nhằm tra cứu vớt trọng lượng phân tử thành phần. Khối lượng vẹn toàn tử sẽ tiến hành ghi chép ở phía bên dưới ký hiệu chất hóa học. Sau cơ, tao cần thiết ghi chép lượng thành phần nhập phù hợp hóa học cơ.

 • Ví dụ 1: Oxi với vẹn toàn tử khối là 16, Hidro với vẹn toàn tử khối là một trong.
 • Ví dụ 2: Cacbon với vẹn toàn tử khối là 12, Oxi với vẹn toàn tử khối là 16 và Hidro với vẹn toàn tử khối là một trong.

Bước 4. Nhân vẹn toàn tử khối với số mol


Khi xác lập được số mol của những thành phần nhập phù hợp hóa học, tỷ số cơ sẽ tiến hành tính vì như thế số lượng nhỏ bên dưới nhập công thức chất hóa học phù hợp hóa học.

 • Ví dụ 1: Nước: H2O
 • - H2 = 1 x 2 = 2.
 • - O = 16.
 • Ví dụ 2: Glucozo: C6H12O6
 • - C6 = 12 x 6 = 72.
 • - H12 = 1 x 12 = 12.
 • - O6 = 16 x 6 = 96.

Bước 5. Tính lượng tổng của phù hợp chất


Cộng lượng những thành phần nhập phù hợp hóa học, kể từ cơ tính lượng tổng của phù hợp hóa học phụ thuộc lượng tính bám theo tỷ số mol.

 • Ví dụ 1: Khối lượng của phù hợp hóa học H2O = 2 + 16 = 18 (g/mol).
 • Ví dụ 2: Khối lượng phù hợp hóa học Glucozơ C6H12O6 = 72 + 12 + 96 = 180 (g/mol).

Bước 6. Xác toan lượng thành phần cần thiết tính tỷ lệ khối lượng


Đề bài bác đòi hỏi tính % lượng, với nghĩa tiếp tục nên lần lượng thành phần ví dụ nhập phù hợp hóa học với tỷ trọng tỷ lệ tổng lượng toàn bộ thành phần cơ. Khi xác lập, ghi chép rời khỏi những lượng thành phần cơ.

 • Ví dụ 1: Khối lượng của H nhập phù hợp hóa học nước H2O là 2 g/mol.
 • Ví dụ 2: lượng của C nhập phù hợp hóa học Glucozơ là 72g/mol.

Bước 7. Thay những biến hóa số nhập phương trình tỷ lệ khối lượng


Khi đang được xác lập giá tốt trị biến hóa số, tao thay cho nhập vào công thức là rất có thể tính được % lượng.

 • Ví dụ 1: % lượng = 2/18 x 100.
 • Ví dụ 2: % lượng = 72/180 x 100.

Bước 8. Tính tỷ lệ khối lượng


Khi đang được thay cho những số nhập công thức, tao chỉ việc tính là hoàn thành. Đó là tỷ lệ lượng thành phần nhập phù hợp hóa học.

 • Ví dụ 1: % lượng = 2/18 x 100 = 11,1 (%).
 • Ví dụ 2: % lượng = 72/180 x 100 = 40 (%).


3. Một số bài bác tập luyện hình mẫu với đáp án
 

Bài 1. Tính tỷ lệ lượng thành phần với ở nhập phù hợp hóa học Na2O.


Giải:
Trong 1 mol Na2O với 2 mol vẹn toàn tử Na và 1 mol vẹn toàn tử O. Do cơ, tỷ lệ lượng thành phần nhập Na2O là:
- %mNa = (2 x 23/(23x2 + 16)) x 100 = 74,2 (%).
- %mO = (16/(23x2 + 16)) x 100 = 25,8 (%).

Bài 2: Oxi hóa trọn vẹn 0,6 gam phù hợp hóa học cơ học A chiếm được 0,672 lit khí CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính bộ phận tỷ lệ lượng của những thành phần nhập phân tử hóa học A?
 

Giải:
Oxi hóa A chiếm được CO2 và H2O
⇒ phù hợp hóa học A với C, H rất có thể với O.
nCO2=0,67222,4=0,03mol
nH2O=0,7218=0,04mol
⇒nC=nCO2=0,03mol
nH=2nH2O=0,08mol
Vậy:
%mC = 12.0,030,6.100% = 60%; 
%mH = 1.0,080,6.100% = 13,33%
%mO = 100% – (60% + 13,33%) = 26,67%

Như vậy, nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ ích cho chính mình nhập phương pháp tính tỷ lệ lượng, nhưng mà ví dụ là trong các việc tính tỷ lệ lượng thành phần. Hi vọng rằng kiến thức và kỹ năng này sẽ hỗ trợ ích được mang lại chúng ta trong các việc giải những bài bác tập luyện Hóa học tập nhé!

Xem thêm: 10m/s bằng bao nhiêu km/h