công thức tính diện tích mặt cầu

Mặt cầu là gì, khái niệm khối cầu, công thức tính diện tích mặt cầu, công thức thể tích khối cầu, mặt mũi phẳng lặng kính, địa điểm kha khá của mặt mũi cầu với mặt mũi phẳng lặng và lối thẳng

Bạn đang xem: công thức tính diện tích mặt cầu

Đầy đầy đủ lý thuyết, công thức về mặt cầu, khối cầu - một bài học kinh nghiệm nằm trong công tác hình học tập lớp 12.

Mặt cầu là gì? Định nghĩa khối cầu

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

Khối cầu là gì? Khối cầu và hình cầu sở hữu như là nhau ?
Tập thích hợp những điểm nằm trong mặt mũi cầu S(I,R) cùng theo với những điểm ở trong mặt mũi cầu này được gọi là khối cầu hoặc hình cầu tâm I, nửa đường kính R.

Vị trí kha khá thân thích mặt mũi cầu và mặt mũi phẳng

Mặt phẳng lặng kính là gì? Đường tròn trĩnh rộng lớn là gì? Tiếp diện của mặt mũi cầu là gì? Tiếp điểm của mặt mũi phẳng lặng với mặt mũi cầu.

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

Vị trí kha khá thân thích mặt mũi cầu và lối thẳng

Tiếp tuyến với mặt mũi cầu, tiếp điểm của mặt mũi cầu với đường thẳng liền mạch.

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

Xem thêm: đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì

Tiếp tuyến của mặt mũi cầu kẻ từ là một điểm ở bề ngoài cầu

Đường kinh tuyến, lối vĩ tuyến là gì ?

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

Mặt cầu nội tiếp hình nhiều diện, mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình nhiều diện

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

Diện tích mặt mũi cầu: S=4πR², vô tê liệt R là nửa đường kính mặt mũi cầu, π=3.14159265359...
Thể tích hình cầu coi công thức tính vô hình ảnh bên trên.

Xem thêm: mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển