công thức câu điều kiện loại 2

3 loại câu ĐK nhập giờ đồng hồ Anh (Conditional sentences)

Bạn đang xem: công thức câu điều kiện loại 2


Mục lục:

 1. Câu ĐK là gì?
 2. 3 loại câu ĐK nhập giờ đồng hồ Anh
  • Câu ĐK loại 1 (If loại 1)
  • Câu ĐK loại 2 (If loại 2)
  • Câu ĐK loại 3 (If loại 3)
 3. Phương pháp ghi ghi nhớ công thức câu điều kiện
 4. Câu ĐK há rộng
 5. Tổng kết

1. Câu ĐK là gì?

💡 Câu ĐK là câu trình diễn mô tả một vụ việc tiếp tục xẩy ra với ĐK một vụ việc không giống xẩy ra, hoặc trình bày nôm mãng cầu là câu "nếu... thì..."

Câu "nếu... thì..." sẽ có được 2 vế: vế nếuvế thì:

 • Nếu John cho tới trễ thì tất cả chúng ta tiếp tục đợi anh ấy.
 • Nếu tôi học tập bài bác cần cù hơn thì tôi đang được ganh đua đậu rồi.

Tương tự động như thế, câu ĐK nhập giờ đồng hồ Anh sẽ có được 2 vế: vế nếuvế thì. Vế nếu thông thường được gọi là mệnh đề if, còn vế thì hoặc được gọi là mệnh đề chính.

 • If John is late, we will wait for him.
  Nếu John cho tới trễ thì tất cả chúng ta tiếp tục đợi anh ấy.

 • If I had studied harder, I would have passed the exam.
  Nếu tôi đang được học tập bài bác cần cù hơn thì tôi đang được ganh đua đậu rồi.

2. 3 loại câu ĐK nhập giờ đồng hồ Anh

✅ Tóm tắt:

Trong giờ đồng hồ Anh đem 3 loại câu ĐK chủ yếu.

Công thức câu điều kiện:

 • Câu ĐK loại 1:  [If + thì lúc này đơn],  [will + động kể từ vẹn toàn mẫu]
 • Câu ĐK loại 2:  [If + thì vượt lên khứ đơn],  [would + động kể từ vẹn toàn mẫu]
 • Câu ĐK loại 3:  [If + thì vượt lên khứ hoàn thành],  [would + have + V3/V-ed]

Trong giờ đồng hồ Anh đem 3 loại câu ĐK chủ yếu. Các loại câu ĐK này được sử dụng cho tới 3 tình huống không giống nhau và có 3 cơ hội phân tách thì động kể từ không giống nhau cho tới mệnh đề ifmệnh đề chính.

Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1, hoặc thỉnh phảng phất được gọi tắt là "If loại 1", được dùng làm nói tới một vụ việc rất có thể xẩy ra ở lúc này hoặc sau này nếu như mang trong mình một ĐK này cơ.

Câu ĐK loại 1
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về một ĐK rất có thể thực sự xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này. Nói về một sản phẩm rất có thể thực sự xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này nếu như ĐK trong mệnh đề if xẩy ra.
Cách phân tách động từ Thì lúc này đơn will + động kể từ vẹn toàn mẫu
Ví dụ If it rains,
Nếu trời mưa,
we will cancel the trip.
chúng tôi tiếp tục diệt chuyến hành trình.
Giải thích "Trời mưa" một ĐK rất có thể thực sự xảy ra trong lúc này hoặc sau này. Chúng tao không biết sẽ có được mưa hay là không. "Chúng tôi tiếp tục diệt chuyến đi" là 1 kết quả có thể thực sự xẩy ra nhập lúc này hoặc sau này. Trong tình huống trời mưa nhập lúc này hoặc sau này thì tiếp tục diệt chuyến hành trình.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế will bằng may hoặc might. Khi sử dụng may hoặc might, chừng chắc chắn là của hành vi thấp hơn đối với will:

 • If it rains, we will cancel the trip. = Nếu trời mưa, công ty chúng tôi sẽ hủy chuyến hành trình.
 • If it rains, we might cancel the trip. = Nếu trời mưa, bọn chúng tôi đem thể sẽ hủy chuyến hành trình.

Bên cạnh cơ, nhập mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể sử dụng những động kể từ khuyết thiếu khác ví như can để biểu đạt sự được cho phép hoặc năng lực, must để biểu đạt sự đề nghị, should để biểu đạt tiếng khuyên:

 • If you want đồ sộ send a parcel, you can go đồ sộ the post office across the street. = Nếu mình thích gửi một bưu khiếu nại, chúng ta có thể trải qua bưu năng lượng điện ở mặt mày cơ lối.
 • If your work is done, you can leave early. = Nếu việc làm của khách hàng đang được kết thúc, chúng ta có thể về sớm.
 • If he wants đồ sộ pass the exam, he must study hard. = Nếu anh ấy ham muốn ganh đua đậu, anh ấy phải học cần cù.
 • If your tooth aches, you should go đồ sộ the dentist's. = Nếu răng của khách hàng bị nhức, chúng ta nên đến khám đường nha sĩ.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 1:

 • If I have time, I will watch a movie.
  Nếu tôi đem thời hạn, tôi tiếp tục coi một bộ phim truyền hình.

 • If we don't hurry up, we will miss our flight.
  Nếu tất cả chúng ta ko thời gian nhanh lên thì tất cả chúng ta tiếp tục trễ chuyến cất cánh đấy.

 • Katy will be mad if Sam is late again.
  Katy tiếp tục đặc biệt giận dỗi nếu như Sam cho tới trễ đợt nữa.

Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 ("If loại 2") được dùng làm nói tới một vụ việc KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra nhập lúc này nếu như mang trong mình một ĐK này cơ.

Câu ĐK loại 2
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về một ĐK tuy nhiên người trình bày tin cậy rằng KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra nhập lúc này. Nói về một sản phẩm CÓ THỂ xẩy ra nhập lúc này nếu như ĐK trong mệnh đề if CÓ xẩy ra nhập lúc này.
Tuy nhiên, vì thế điều kiện mệnh đề if KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra nhập lúc này, nên sản phẩm này cũng KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra nhập lúc này.
Cách phân tách động từ Thì vượt lên khứ đơn
Lưu ý quánh biệt: thì vượt lên khứ đơn thông thường của động kể từ "to be" là "was" hoặc "were", tuy nhiên trong câu ĐK, toàn bộ công ty ngữ đều sử dụng "were", mặc dù là số không nhiều hoặc số nhiều.
would + động kể từ vẹn toàn mẫu
Ví dụ If I spoke German,
Nếu tôi trình bày được giờ đồng hồ Đức,
I would work in Germany.
tôi tiếp tục thao tác ở Đức.
Giải thích Hiện bên trên, người trình bày ko biết trình bày giờ đồng hồ Đức, tuy nhiên người trình bày đang được fake sử là bản thân biết trình bày giờ đồng hồ Đức. Trong tình huống fake sử người trình bày biết trình bày giờ đồng hồ Đức thì bọn họ tiếp tục thao tác ở Đức. Nhưng nhập thực tiễn lúc này thì bọn họ ko biết trình bày giờ đồng hồ Đức và bọn họ cũng ko đang được thao tác ở Đức.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would bằng might. Khi dùng might, chừng chắc chắn là của hành vi tiếp tục tách đi:

 • If I spoke German, I would work in Germany. = Nếu tôi trình bày được giờ đồng hồ Đức, tôi sẽ làm việc ở Đức.
 • If I spoke German, I might work in Germany. = Nếu tôi trình bày được giờ đồng hồ Đức, tôi có thể sẽ thao tác ở Đức.

Bên cạnh cơ, nhập mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would vì chưng could nhằm trình diễn tả một năng lực tiếp tục xẩy ra.

 • If I had a lot of money, I would travel anywhere I want. = Nếu tôi có không ít chi phí, tôi sẽ lên đường du ngoạn bất kể điểm này tôi quí.
 • If I had a lot of money, I could travel anywhere I want. = Nếu tôi có không ít chi phí, tôi sẽ đem thể lên đường du ngoạn bất kể điểm này tôi quí.

Xem thêm: đề thi cuối kì 2 lớp 5

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 2:

 • If she knew that, she would be very surprised.
  Nếu cô ấy biết chuyện cơ, cô ấy tiếp tục đặc biệt bất thần.

 • If I were you, I wouldn't tự that.
  Nếu tôi là chúng ta thì tôi sẽ không còn thực hiện vậy. (hiển nhiên tôi ko cần là bạn)

 • They would be very sad if they heard that from you.
  Họ tiếp tục đặc biệt buồn nếu như bọn họ nghe được điều cơ kể từ chúng ta. (nhưng bọn họ ko nghe được điều đó)

Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 ("If loại 3") dùng làm nói tới một vụ việc ĐÃ KHÔNG THỂ xảy rời khỏi nhập vượt lên khứ nếu như mang trong mình một ĐK này cơ.

Câu ĐK loại 3
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về ĐK ĐÃ KHÔNG xẩy ra nhập vượt lên khứ. Nói về sản phẩm ĐÃ CÓ THỂ xảy nhập vượt lên khứ nếu như ĐK nhập mệnh đề if ĐÃ xẩy ra nhập vượt lên khứ.
Tuy nhiên, vì thế mệnh đề if ĐÃ KHÔNG xẩy ra nhập vượt lên khứ, nên sản phẩm này cũng ĐÃ KHÔNG THỂ xẩy ra nhập vượt lên khứ.
Cách phân tách động từ Thì vượt lên khứ trả thành would + have + V3/V-ed
Ví dụ If I had studied harder,
Nếu tôi đang được học tập bài bác cần cù hơn
I would have passed the exam.
thì tôi đang được ganh đua đậu rồi.
Giải thích Trong vượt lên khứ, người trình bày dường như không học tập bài bác cần cù, tuy nhiên người trình bày đang được fake sử là bọn họ đang được học tập bài bác cần cù rộng lớn. Trong tình huống fake sử người trình bày đang được học tập bài bác cần cù nhập vượt lên khứ thì bọn họ đang được ganh đua đậu nhập vượt lên khứ. Nhưng nhập thực tiễn thì bọn họ dường như không học tập bài bác cần cù nhập vượt lên khứ, và bọn họ cũng ko ganh đua đậu nhập vượt lên khứ.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would bằng might. Khi dùng might, chừng chắc chắn là của hành vi tiếp tục tách đi:

 • If I had studied harder, I would have passed the exam. = Nếu tôi đang được học tập bài bác cần cù rộng lớn, thì tôi đã thi đậu rồi.
 • If I had studied harder, I might have passed the exam. = Nếu tôi đang được học tập bài bác cần cù rộng lớn, thì tôi có thể đã ganh đua đậu rồi.

Bên cạnh cơ, nhập mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would vì chưng could nhằm trình diễn tả một năng lực tiếp tục xẩy ra.

 • If I had saved enough money, I would have bought a new xế hộp. = Nếu tôi đang được tiết kiệm ngân sách và chi phí đầy đủ chi phí, thì tôi đã mua sắm một con xe vừa rồi.
 • If I had saved enough money, I could have bought a new xế hộp. = Nếu tôi đang được tiết kiệm ngân sách và chi phí đầy đủ chi phí, thì tôi đã đem thể mua sắm một con xe vừa rồi.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 3:

 • If it hadn't rained, she would have gone đồ sộ the beach.
  Nếu như trời dường như không mưa thì cô ấy đã đi được rời khỏi bãi tắm biển. (nhưng trời đang được mưa, nên cô dường như không rời khỏi biển)

 • If I had known you were in hospital, I would have visited you.
  Nếu tôi biết chúng ta đang được vào viện thì tôi đang đi đến thăm hỏi chúng ta rồi. (nhưng tôi dường như không biết, nên tôi dường như không đến)

 • She would have been there on time if her xế hộp hadn't broken down.
  Cô ấy đem thể đến trúng giờ nếu như xe pháo của cô ấy ấy đang được không biến thành lỗi. (nhưng xe pháo cô ấy lỗi, nên cô ấy đang đi đến trễ)


Chúng tôi cũng hiểu là công thức câu ĐK dường như khá khó khăn ghi nhớ, tuy nhiên thiệt rời khỏi là đem quy luật đấy. Chúng tao nằm trong học tập ngay lập tức ở chỗ tiếp sau nhé:

3. Phương pháp ghi ghi nhớ công thức câu điều kiện

✅ Tóm tắt:

Khi gửi kể từ loại 1 lịch sự loại 2, hoặc loại 2 lịch sự loại 3, chúng ta chỉ việc "lùi thì":

 • Loại 1 → Loại 2: lùi thì lúc này đơn → vượt lên khứ đơn
 • Loại 2 → Loại 3: lùi thì vượt lên khứ đơn → vượt lên khứ trả thành

Công thức câu điều kiện

Cách phân tách thì động kể từ nhập câu điều kiện

Ví dụ

Ví dụ cơ hội phân tách thì động kể từ nhập câu điều kiện


Học tiếp với Tiếng Anh Mỗi Ngày

Để học tập những phần tiếp sau của bài bác này, cũng giống như những bài học kinh nghiệm không giống của Chương trình Ngữ Pháp PRO, bạn cần phải có một Tài khoản Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày, hoặc Tài khoản Luyện ganh đua TOEIC.

Với Tài khoản Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày, các bạn sẽ được học:

 • Toàn cỗ 50 chủ thể ngữ pháp giờ đồng hồ Anh chính yếu (Chương trình Ngữ pháp PRO)
 • Học kể từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng
 • Luyện nghe qua quýt audios và videos.
 • Tất cả những vấn đề hữu ích về kỳ ganh đua IELTS & Hướng dẫn luyện ganh đua.
 • nhiều công dụng học tập giờ đồng hồ Anh chính yếu không giống.

Xem toàn cỗ công dụng của TK Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày

(Nếu chúng ta muốn làm luyện ganh đua TOEIC, coi cụ thể về các TK Luyện ganh đua TOEIC)

Một điểm tuyệt hảo là chúng ta có thể học tập test trọn vẹn không tính phí trước lúc mua thông tin tài khoản. Tạo cho chính mình một thông tin tài khoản không tính phí và chính thức học tập test ngay:

Tạo một thông tin tài khoản miễn phí là chúng ta có thể chính thức học tập test ngay