cơ quan tương đồng là những cơ quan

Câu hỏi:

14/03/2020 11,012

Bạn đang xem: cơ quan tương đồng là những cơ quan

A. Có xuất xứ không giống nhau tuy nhiên phụ trách những chức vụ như thể nhau, đem sắc thái tương tự

B. Cùng xuất xứ, nằm tại những địa điểm ứng bên trên khung hình, đem loại cấu trúc như thể nhau

Đáp án chủ yếu xác

C. Cùng xuất xứ, phụ trách những chức vụ như thể nhau

D. Có xuất xứ không giống nhau, nằm tại những địa điểm ứng bên trên khung hình, đem loại cấu trúc như thể nhau.

Đáp án B

Cơ quan liêu tương đương là những cơ sở đem nằm trong xuất xứ, nằm tại những địa điểm ứng bên trên khung hình, đem loại cấu trúc như thể nhau

Cơ quan liêu tương tự động là những cơ sở đem xuất xứ không giống nhau tuy nhiên phụ trách những chức vụ như thể nhau, đem sắc thái tương tự động.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở quả cà chua, alen A quy toan trái khoáy đỏ gay trội trọn vẹn đối với alen a quy toan trái khoáy vàng. Lai nhị cây trái khoáy đỏ gay (P) cùng nhau, nhận được F1 gồm 899 cây trái khoáy đỏ gay và 300 cây trái khoáy vàng. Cho biết ko xẩy ra đột đổi thay. Theo lí thuyết, nhập tổng số km đỏ gay F1, số km Lúc tự động thụ phấn mang đến F2 gồm cả cây trái khoáy đỏ gay và trái khoáy vàng lúc lắc tỉ lệ

A. 34

B. 13

C. 23

D. 12

Câu 2:

Chu trình sinh địa hóa tăng thêm ý nghĩa là:

A. Duy trì sự thăng bằng vật hóa học nhập quần thể

B. Duy trì sự thăng bằng vật hóa học nhập quần xã

C. Duy trì sự thăng bằng vật hóa học nhập sinh quyển

D. Duy trì sự thăng bằng vật hóa học nhập hệ sinh thái

Câu 3:

Nếu sản phẩm phép tắc lai thuận và lai nghịch ngợm không giống nhau, tính trạng ko phân đều ở nhị giới, tính trạng lặn thông dụng ở giới dị gửi gắm tử (XY) thì tóm lại này sau đó là đúng

Xem thêm: tính chất góc ngoài của tam giác

A. Gen qui toan tính trạng phía trên NST nam nữ X vùng ko tương đồng

B. Gen qui toan tính trạng phía trên NST Y vùng ko tương đồng

C. Gen qui toan tính trạng nằm trong ti thể của tế bào chất

D. Gen qui toan tính trạng phía trên NST thường

Câu 4:

Phép lai rất có thể tạo nên F1 đem ưu thế lai tối đa là

A. aabbddHH  x  AabbDDhh

B. AABBddhh  x   aaBBDDHH

C. AABbddhh  x  AAbbddHH 

D. aabbDDHH x  AABBddhh

Câu 5:

Có thể tiến hành từng nào loại phép tắc lai không giống nhau về loại ren nếu như chỉ xét một ren đem 2 alen (A, a) tồn bên trên trên cả NST nam nữ X  và Y? 

A. 6

B. 12

C. 18 

D. 9

Câu 6:

Cơ quan liêu này ko thể coi là cơ sở thoái hoá?  

A. Vết xương chân ở rắn

B. Đuôi con chuột túi

C. Xương cụt ở người

D. Cánh của chim cánh cụt

Xem thêm: thường biến là những biến đổi về