cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là

Bạn đang xem: cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là

Cơ chế đột biến đột đổi thay cấu hình NST là

A. thực hiện đứt, gãy NST, thực hiện tác động cho tới quy trình nhân song ADN, tiếp phù hợp hoặc trao thay đổi chéo cánh không được đều Một trong những crômatic

B. thực hiện đứt, gãy NST, thực hiện tác động cho tới quy trình nhân song ADN

C. tiếp phù hợp hoặc trao thay đổi chéo cánh không được đều Một trong những crômatic

D. thực hiện đứt gãy NST kéo theo rối lọan trao thay đổi chéo

Đáp án A

Cơ chế đột biến đột đổi thay cấu hình NST là làm công việc đứt gãy NST tác động cho tới quy trình nhân song, tiếp phù hợp hoặc trao thay đổi chéo cánh ko cân nặng Một trong những chromatide.

→ Đáp án A

Nguyễn Thư những dạng rơi rụng đoạn, lặp đoạn, hòn đảo đoạn, gửi đoạn đều tác động cho tới quy trình tự động sao của adn . 5/1/2017

. 06/01/2017

Thanh Truc cái làm hình họa hưởng đến qt nhân đoi tương quan đến đb cấu trúc NST nào . 5/1/2017

. 06/01/2017

Lee Min Ho loillacather thôi được rồi,cứ lâu năm nhất nhưng mà lựa chọn . 29/6/2016

. 30/06/2016

skyes ngu vượt lên trên -__- . 18/6/2015

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ

. 19/06/2015

nguyễn thành nhân tiep hop va trao doi chéo có ak. . 2/6/2015

. 03/06/2015

Ta . 1/6/2015

. 02/06/2015

9+8+9 Chịu đựng :v nhân song adn là hạ tầng nhằm nhân song nst :3 . 1/6/2015

. 02/06/2015

9-10-9 ngochuy118 Có của nhân song à :v . 1/6/2015

. 02/06/2015

HMU-KMA 1 box +2A . 18/1/2015

. 19/01/2015

Đỗ Văn Hiếu TieuBachLongA3 nhầm . 18/1/2015

. 19/01/2015

tên họ boxx vs áo nè . 3/1/2015

. 04/01/2015

không biết lâu năm nhất là Fang thôi . 10/5/2014

. 11/05/2014

luonghue 26exp ))) . 27/12/2013

. 28/12/2013