cho 2 điện tích có độ lớn không đổi đặt cách nhau một khoảng không đổi

Câu hỏi:

15/05/2020 247,089

Bạn đang xem: cho 2 điện tích có độ lớn không đổi đặt cách nhau một khoảng không đổi

A. chân ko.

Đáp án chủ yếu xác

D. bầu không khí ở ĐK xài chuẩn chỉnh.

Chọn đáp án A

Công thức lực tương tác thân thuộc 2 năng lượng điện tích: F=kq1q2εr2

Theo bài xích rời khỏi thì kích thước 2 năng lượng điện và khoảng cách của bọn chúng ko thay đổi, nhưng mà k là hằng số nên kích thước lực tương tác tiếp tục tùy thuộc vào hằng số năng lượng điện môi

Chân ko có ε=1

Nước nguyên vẹn hóa học có ε=81

Dầu hỏa có ε=2,1

Giấy có ε=2

Chọn A.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai trái khoáy cầu nhỏ đem năng lượng điện q1 = 10-9 C và q2 = 4.10-9 C bịa xa nhau 6 centimet nhập năng lượng điện môi thì lực tương tác thân thuộc bọn chúng là 0,25.10-5 N. Hằng số năng lượng điện môi bằng 

A. 3

B. 4

C. 2

D. 2,5

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây ko đúng? 

A. Điện môi là môi trường xung quanh cơ hội năng lượng điện. 

B. Hằng số năng lượng điện môi của chân ko vì chưng 1. 

C. Hằng số năng lượng điện môi của một môi trường xung quanh cho thấy lực tương tác năng lượng điện nhập môi trường xung quanh ê nhỏ rộng lớn Khi bọn chúng bịa nhập chân ko từng nào thứ tự. 

D. Hằng số năng lượng điện môi rất có thể nhỏ rộng lớn 1.

Câu 3:

Có tía tụ năng lượng điện C1 = 3 nF, C2 = 2 nF, C3 = 20 nF được vướng như hình. Nối cỗ tụ năng lượng điện với nhì đặc biệt một mối cung cấp năng lượng điện với hiệu năng lượng điện thế 30 V. Tính hiệu năng lượng điện thế của từng tụ. 

A. U1 = U2 = 24 V, U3 = 6 V.

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ

B. U1 = U2 = 20 V, U3 = 10 V.

C. U1 = U2 = 12 V, U3 = 18 V.

D. U1 = U2 = 6 V, U3 = 24 V.

Câu 4:

So lực tương tác tĩnh năng lượng điện thân thuộc năng lượng điện tử với prôton với lực vạn vật mê hoặc thân thuộc bọn chúng thì lực tương tác tĩnh điện 

A. đặc biệt nhỏ đối với lực vạn vật mê hoặc. 

B. rất rộng đối với lực vạn vật mê hoặc. 

C. vì chưng đối với lực vạn vật mê hoặc. 

D. rất rộng đối với lực vạn vật mê hoặc ở khoảng cách nhỏ và đặc biệt nhỏ đối với lực

Câu 5:

Hai trái khoáy cầu nhỏ tích năng lượng điện giống như nhau bịa nhập bầu không khí xa nhau một quãng 1m, đẩy nhau một lực 7,2 N. Điện tích tổng số của bọn chúng là 6.10-5 C. Tìm năng lượng điện từng trái khoáy cầu ? 

A. q1 = 2.10-5 C; q2 = 4.10-5 C 

B. q1 = 3.10-5 C; q2 = 2.10-5 C 

C. q1 =5.10-5 C; q2 = 1.10-5 C 

D. q1 = 3.10-5 C; q2 = 3.10-5 C 

Câu 6:

Dấu của những năng lượng điện q1, q2 bên trên hình 1.1 là

A. q1>0, q2<0

B. q1<0, q2>0

C. q1<0, q2<0

D. Chưa biết chắc hẳn rằng vì thế không biết kích thước của q1, q2

Xem thêm: thường biến là những biến đổi về

TÀI LIỆU VIP VIETJACK