chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

Câu hỏi:

06/06/2020 19,440

A. Qui tắc bàn tay trái

Bạn đang xem: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: A

 Chiều của lực Lorenxơ được xác lập bởi vì qui tắc bàn tay ngược.Nội dung quy tắc bàn tay trái: Xoè bàn tay ngược hứng những lối chạm màn hình kể từ, chiều kể từ cổ tay cho tới những ngón tay chỉ chiều vận động của năng lượng điện thì ngón tai khuôn mẫu choãi ra 90° chỉ chiều của lực Lorenxơ ứng vói năng lượng điện dương và ngược hướng lực Lorenxơ với năng lượng điện âm.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đấy là Đúng?Cho một quãng chạc dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa tuy vậy song với lối mức độ kể từ, chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện ngược hướng với chiều của lối mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn bởi vì ko khi tăng cường mức độ dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tăng khi tăng cường mức độ dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Lực kể từ hạn chế khi tăng cường mức độ dòng sản phẩm điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều khi tớ thay đổi chiều dòng sản phẩm điện

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

Một đoạn chạc dẫn trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ tính năng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ tính năng nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ tính năng lên đoạn chạc khi nó ko tuy vậy song với lối mức độ kể từ.

D. lực kể từ tính năng lên đoạn chạc sở hữu vị trí đặt là trung điểm của đoạn chạc.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mũi tính năng lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα phụ nằm trong nhập độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều nhiều năm đoạn chạc dẫn bịa nhập kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα không tùy thuộc vào độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều đài đoạn chạc dẫn bịa nhập kể từ trường

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Xem thêm: đề thi cuối kì 2 lớp 5

Câu 4:

Hai chạc dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy vậy song cách nhau chừng 32 (cm) nhập bầu không khí, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên chạc một là I1 = 5 (A), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên chạc 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt mũi bằng phẳng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện, ngoài khoảng chừng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện và cơ hội dòng sản phẩm I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M bởi vì ko thì dòng sản phẩm năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và ngược hướng với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và ngược hướng với I1

Câu 5:

Một dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp, nhiều năm sở hữu độ mạnh trăng tròn (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều vận động của phân tử đem điện

B. Chiều của lối mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nhân tố trên

Câu 7:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với mặt mũi bằng phẳng chứa chấp dòng sản phẩm năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

Xem thêm: thể thơ thất ngôn bát cú đường luật

D. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK