chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

Câu hỏi:

28/03/2020 53,926

Đáp án C

Dùng hỗn hợp KOH rất có thể nhận ra group chất Mg, Al2O3, Al               

Chất

Phương trình phản ứng

Hiện tượng

Mg

Không phản ứng

Chất rắn không xẩy ra hòa tan.

Al2O3

Al2O3 + NaOH →2NaAlO2 + H2O

Chất rắn bị hòa tan, tuy nhiên ko hóa giải khí.

Al

2Al + 2NaOH + 2H2O→2NaAlO2 + 3H2

Chất rắn bị hòa tan và hóa giải khí.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có những sắt kẽm kim loại riêng lẻ sau: Na, Mg, Al, Ba. Để phân biệt những sắt kẽm kim loại này chỉ được sử dụng tăng hỗn hợp hoá hóa học nào là sau đây?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch NaOH đặc biệt loãng

C. Dung dịch Na2CO3

D.  Nước

Câu 2:

Chất Z đem phản xạ với hỗn hợp HCl, còn Khi phản xạ với hỗn hợp nước vôi vô dẫn đến hóa học kết tủa. Chất Z là

A. NaHCO3

B. CaCO3

C. Ba(NO3)2

D. AlCl3

Câu 3:

Để phân biệt 2 hỗn hợp Fe(NO3)2 và FeCl2 người tao người sử dụng hỗn hợp ?

A. HCl

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày chạy bộ được yêu thích nhất 2023

B. NaCl

C. NaOH

D. NaNO3

Câu 4:

Để nhận ra 4 ly nước: ly 1 chứa chấp nước đựng, ly 2 chứa chấp nước cứng trong thời điểm tạm thời, ly 3 chứa chấp nước cứng vĩnh cửu, ly 4 chứa chấp nước cứng toàn phần. cũng có thể thực hiện bằng phương pháp là:

A. chỉ người sử dụng hỗn hợp HCl

B. đung nóng nước, người sử dụng hỗn hợp Na2CO3

C. chỉ người sử dụng Na2CO3

D. đung nóng nước, người sử dụng hỗn hợp NaCl

Câu 5:

Các hóa học khí X, Y, Z, R, T theo thứ tự được dẫn đến kể từ những quy trình phản xạ sau:

(1) Thuốc tím tính năng với hỗn hợp axit clohiđric đặc.

(2) Sắt sunfua tính năng với hỗn hợp axit clohiđric.

(3) Nhiệt phân kali clorat, xúc tác mangan đioxit.

(4) Nhiệt phân quặng đolomit.

(5) Đốt quặng pirit sắt.

Số hóa học khí tính năng được với hỗn hợp KOH là :

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 6:

Thuốc demo dùng làm phân biệt những hỗn hợp riêng lẻ, tổn thất nhãn: NaCl, HCl, NaHSO4, Na2CO3

A. KNO3

B. NaOH

C. BaCl2

Xem thêm: tính chất góc ngoài của tam giác

D. NH4Cl

TÀI LIỆU VIP VIETJACK