chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch naoh thu được sản phẩm có andehit

Câu hỏi:

18/06/2019 80,540

Bạn đang xem: chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch naoh thu được sản phẩm có andehit

D. CH3–COO–CH=CH–CH3

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

CH3–COO–CH=CH–CH3 + NaOH t°  CH3COONa + CH3CH2CHO (anđehit propionic)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một este với công thức phân tử là C4H6O2, Lúc thủy phân nhập môi trường xung quanh axit chiếm được axetanđehit. Công thức kết cấu thu gọn gàng của este bại liệt là

A. HCOO-CH=CH-CH3

B. CH3COO-CH=CH2

C. CH2=CH-COO-CH2

D. HCOO-C(CH3)=CH2

Câu 2:

Cho mặt hàng những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học nhập mặt hàng Lúc thủy phân nhập hỗn hợp NaOH (dư), đun rét mướt sinh đi ra ancol là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3:

Khi phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm

A. C15H31COONa  etanol.

B. C17H35COOH và glixerol.

C.  C15H31COONa và glixerol.

Xem thêm: đề thi cuối kì 2 lớp 5

D. C17H35COONa và glixerol. 

Câu 4:

Khi phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm

A. C15H31COONa  etanol.

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COONa và g lixerol.

D. C17H33COONa và glixerol.

Câu 5:

Cho triolein theo thứ tự vào cụ thể từng ống thử chứa chấp riêng biệt biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, hỗn hợp Br2, hỗn hợp NaOH. Trong ĐK tương thích, số phản xạ xẩy ra là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 6:

Hợp hóa học Y với công thức phân tử C4H8O2. Khi mang lại Y tính năng với hỗn hợp NaOH sinh đi ra hóa học Z với công thức C3H5O2Na. Công thức kết cấu của Y là

A. C2H5COOC2H5

B. CH3COOC2H5

C. C2H5COOCH3

D. HCOOC3H7

Xem thêm: trường trung học phổ thông kim liên

TÀI LIỆU VIP VIETJACK