chất có nhiệt độ sôi thấp nhất

Chất sở hữu sức nóng phỏng sôi thấp nhất là

Chất này tại đây sở hữu sức nóng phỏng sôi thấp nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới sức nóng phỏng sôi của phù hợp hóa học cơ học. Xác tấp tểnh hóa học này sở hữu sức nóng phỏng sôi thấp nhất. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: chất có nhiệt độ sôi thấp nhất

Chất này sở hữu sức nóng phỏng sôi thấp nhất

A. C4H9OH

B. C3H7COOH

C. CH3COOC2H5

D. C6H5OH

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

CH3COOC2H5 là este nên sở hữu sức nóng phỏng sôi thấp nhất.

So sánh sức nóng phỏng sôi của những phù hợp hóa học hữu cơ

  • Xét về links hidro, những phù hợp hóa học sở hữu links hiđro thì sức nóng phỏng sôi cao những rộng lớn phù hợp hóa học không tồn tại links hiđro.

Ví dụ ví dụ như: phù hợp hóa học HCOOH sẽ có được sức nóng phỏng sôi cao hơn nữa HCHO.

  • Hợp hóa học sở hữu links hiđro càng bền thì sức nóng phỏng sôi càng tốt.

Ví dụ: phù hợp hóa học CH3COOH sở hữu sức nóng phỏng sôi cao hơn nữa C2H5OH và cao hơn nữa cả C2H5NH2.

Những phân tử có tính phân đặc biệt rộng lớn sẽ có được sức nóng phỏng sôi cao hơn nữa, phỏng phân đặc biệt đó là cường độ chênh chếch về lực hít nhập phân tử khi sở hữu group hít electron.

  • Nhiệt phỏng sôi của những phù hợp hóa học xét về phỏng phân đặc biệt như sau:

Este >> xeton >> anđehit >> dẫn xuất halogen >> ete > > CxHy.

Tức là, COO – >> C = O >> CHO >> R – X >> -O- >> C – H.

  • Khối lượng phân tử càng rộng lớn thì sức nóng phỏng sôi càng tốt.

Ví dụ phù hợp hóa học CH3COOH sở hữu sức nóng phỏng sôi cao hơn nữa phù hợp hóa học HCOOH.

Phân tử sở hữu hình dạng phổ biến nhánh thì sức nóng phỏng sôi càng thấp, sức nóng nhiệt độ chảy càng tốt tự diện tích S xúc tiếp phân tử hạn chế. Những nhánh càng ngay sát group chức thì sở hữu sức nóng phỏng sôi càng thấp.

Vậy sức nóng phỏng số của những phù hợp hóa học tiếp tục bố trí theo gót trật tự bên dưới đây:

Xem thêm: 2k5 còn bao nhiêu ngày thi thpt quốc gia

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy.

Câu chất vấn áp dụng liên quan

Câu 1Chất này tại đây sở hữu sức nóng phỏng sôi cao nhất?

A. CH3OC2H5

B. C3H8.

C. C2H5OH.

D. CH3OH

Câu 2. Chất sở hữu sức nóng phỏng sôi thấp nhất là

A. CH3COOH.

B. C6H5NH2.

C. C2H5OH.

D. HCOOCH3.

Câu 3. Chất này tại đây sở hữu sức nóng phỏng sôi thấp nhất:

A. CH3CH2CH2NH2

Xem thêm: sơ đồ tư duy lịch sử 12

------------------------------------

Các chúng ta có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài xích tập dượt Hóa 12, Giải bài xích tập dượt Toán lớp 12, Giải bài xích tập dượt Vật Lí 12 ,....

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu ôn tập dượt trung học phổ thông Quốc gia free bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu, đề ganh đua tiên tiến nhất.