câu điều kiện loại 1 2 3

3 loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh (Conditional sentences)

Bạn đang xem: câu điều kiện loại 1 2 3


Mục lục:

 1. Câu ĐK là gì?
 2. 3 loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh
  • Câu ĐK loại 1 (If loại 1)
  • Câu ĐK loại 2 (If loại 2)
  • Câu ĐK loại 3 (If loại 3)
 3. Phương pháp ghi ghi nhớ công thức câu điều kiện
 4. Câu ĐK banh rộng
 5. Tổng kết

1. Câu ĐK là gì?

💡 Câu ĐK là câu biểu diễn miêu tả một vụ việc tiếp tục xẩy ra với ĐK một vụ việc không giống xẩy ra, hoặc thưa nôm mãng cầu là câu "nếu... thì..."

Câu "nếu... thì..." sẽ sở hữu 2 vế: vế nếuvế thì:

 • Nếu John cho tới trễ thì tất cả chúng ta tiếp tục đợi anh ấy.
 • Nếu tôi học tập bài bác chuyên cần hơn thì tôi đang được đua đậu rồi.

Tương tự động vì vậy, câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh sẽ sở hữu 2 vế: vế nếuvế thì. Vế nếu thông thường được gọi là mệnh đề if, còn vế thì hoặc được gọi là mệnh đề chính.

 • If John is late, we will wait for him.
  Nếu John cho tới trễ thì tất cả chúng ta tiếp tục đợi anh ấy.

 • If I had studied harder, I would have passed the exam.
  Nếu tôi đang được học tập bài bác chuyên cần hơn thì tôi đang được đua đậu rồi.

2. 3 loại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh

✅ Tóm tắt:

Trong giờ đồng hồ Anh sở hữu 3 loại câu ĐK chủ yếu.

Công thức câu điều kiện:

 • Câu ĐK loại 1:  [If + thì thời điểm hiện tại đơn],  [will + động kể từ vẹn toàn mẫu]
 • Câu ĐK loại 2:  [If + thì quá khứ đơn],  [would + động kể từ vẹn toàn mẫu]
 • Câu ĐK loại 3:  [If + thì quá khứ hoàn thành],  [would + have + V3/V-ed]

Trong giờ đồng hồ Anh sở hữu 3 loại câu ĐK chủ yếu. Các loại câu ĐK này được sử dụng cho tới 3 tình huống không giống nhau và có 3 cơ hội phân tách thì động kể từ không giống nhau cho tới mệnh đề ifmệnh đề chính.

Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1, hoặc thỉnh phảng phất được gọi tắt là "If loại 1", được dùng làm nói tới một vụ việc rất có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này nếu như sở hữu một ĐK này bại liệt.

Câu ĐK loại 1
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về một ĐK rất có thể thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này. Nói về một thành quả rất có thể thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này nếu như ĐK trong mệnh đề if xẩy ra.
Cách phân tách động từ Thì thời điểm hiện tại đơn will + động kể từ vẹn toàn mẫu
Ví dụ If it rains,
Nếu trời mưa,
we will cancel the trip.
chúng tôi tiếp tục bỏ chuyến du ngoạn.
Giải thích "Trời mưa" một ĐK rất có thể thực sự xảy ra trong thời điểm hiện tại hoặc sau này. Chúng tao không biết sẽ sở hữu mưa hay là không. "Chúng tôi tiếp tục bỏ chuyến đi" là một trong những kết quả có thể thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này. Trong tình huống trời mưa vô thời điểm hiện tại hoặc sau này thì tiếp tục bỏ chuyến du ngoạn.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế will bằng may hoặc might. Khi người sử dụng may hoặc might, phỏng chắc hẳn rằng của hành vi thấp hơn đối với will:

 • If it rains, we will cancel the trip. = Nếu trời mưa, Cửa Hàng chúng tôi sẽ hủy chuyến du ngoạn.
 • If it rains, we might cancel the trip. = Nếu trời mưa, bọn chúng tôi sở hữu thể sẽ hủy chuyến du ngoạn.

Bên cạnh bại liệt, vô mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể người sử dụng những động kể từ khuyết thiếu khác ví như can để miêu tả sự được chấp nhận hoặc năng lực, must để miêu tả sự cần, should để miêu tả điều khuyên:

 • If you want đồ sộ send a parcel, you can go đồ sộ the post office across the street. = Nếu mình thích gửi một bưu khiếu nại, các bạn có thể trải qua bưu năng lượng điện ở mặt mũi bại liệt đàng.
 • If your work is done, you can leave early. = Nếu việc làm của chúng ta đang được xong xuôi, các bạn có thể về sớm.
 • If he wants đồ sộ pass the exam, he must study hard. = Nếu anh ấy mong muốn đua đậu, anh ấy phải học chuyên cần.
 • If your tooth aches, you should go đồ sộ the dentist's. = Nếu răng của chúng ta bị đau nhức, các bạn nên đến khám đường nha sĩ.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 1:

 • If I have time, I will watch a movie.
  Nếu tôi sở hữu thời hạn, tôi tiếp tục coi một tập phim.

 • If we don't hurry up, we will miss our flight.
  Nếu tất cả chúng ta ko nhanh chóng lên thì tất cả chúng ta tiếp tục trễ chuyến cất cánh đấy.

 • Katy will be mad if Sam is late again.
  Katy tiếp tục vô cùng phẫn uất nếu như Sam cho tới trễ đợt nữa.

Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 ("If loại 2") được dùng làm nói tới một vụ việc KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại nếu như sở hữu một ĐK này bại liệt.

Câu ĐK loại 2
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về một ĐK tuy nhiên người thưa tin cẩn rằng KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại. Nói về một thành quả CÓ THỂ xẩy ra vô thời điểm hiện tại nếu như ĐK trong mệnh đề if CÓ xẩy ra vô thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, vì thế điều kiện mệnh đề if KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại, nên thành quả này cũng KHÔNG THỂ thực sự xẩy ra vô thời điểm hiện tại.
Cách phân tách động từ Thì quá khứ đơn
Lưu ý quánh biệt: thì quá khứ đơn thông thường của động kể từ "to be" là "was" hoặc "were", tuy nhiên trong câu ĐK, toàn bộ ngôi nhà ngữ đều người sử dụng "were", cho dù là số không nhiều hoặc số nhiều.
would + động kể từ vẹn toàn mẫu
Ví dụ If I spoke German,
Nếu tôi thưa được giờ đồng hồ Đức,
I would work in Germany.
tôi tiếp tục thao tác làm việc ở Đức.
Giải thích Hiện bên trên, người thưa ko biết thưa giờ đồng hồ Đức, tuy nhiên người thưa đang được fake sử là bản thân biết thưa giờ đồng hồ Đức. Trong tình huống fake sử người thưa biết thưa giờ đồng hồ Đức thì bọn họ tiếp tục thao tác làm việc ở Đức. Nhưng vô thực tiễn thời điểm hiện tại thì bọn họ ko biết thưa giờ đồng hồ Đức và bọn họ cũng ko đang được thao tác làm việc ở Đức.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would bằng might. Khi dùng might, phỏng chắc hẳn rằng của hành vi tiếp tục hạn chế đi:

 • If I spoke German, I would work in Germany. = Nếu tôi thưa được giờ đồng hồ Đức, tôi sẽ làm việc ở Đức.
 • If I spoke German, I might work in Germany. = Nếu tôi thưa được giờ đồng hồ Đức, tôi có thể sẽ thao tác làm việc ở Đức.

Bên cạnh bại liệt, vô mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would vày could nhằm biểu diễn tả một năng lực tiếp tục xẩy ra.

 • If I had a lot of money, I would travel anywhere I want. = Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí, tôi sẽ cút phượt bất kể điểm này tôi mến.
 • If I had a lot of money, I could travel anywhere I want. = Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí, tôi sẽ sở hữu thể cút phượt bất kể điểm này tôi mến.

Xem thêm: tả cảnh sân trường giờ ra chơi

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 2:

 • If she knew that, she would be very surprised.
  Nếu cô ấy biết chuyện bại liệt, cô ấy tiếp tục vô cùng bất thần.

 • If I were you, I wouldn't tự that.
  Nếu tôi là các bạn thì tôi sẽ không còn thực hiện vậy. (hiển nhiên tôi ko cần là bạn)

 • They would be very sad if they heard that from you.
  Họ tiếp tục vô cùng buồn nếu như bọn họ nghe được điều bại liệt kể từ các bạn. (nhưng bọn họ ko nghe được điều đó)

Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 ("If loại 3") dùng làm nói tới một vụ việc ĐÃ KHÔNG THỂ xảy đi ra vô quá khứ nếu như sở hữu một ĐK này bại liệt.

Câu ĐK loại 3
 

  Mệnh đề if (vế nếu) Mệnh đề chủ yếu (vế thì)
Cách dùng Nói về ĐK ĐÃ KHÔNG xẩy ra vô quá khứ. Nói về thành quả ĐÃ CÓ THỂ xảy vô quá khứ nếu như ĐK vô mệnh đề if ĐÃ xẩy ra vô quá khứ.
Tuy nhiên, vì thế mệnh đề if ĐÃ KHÔNG xẩy ra vô quá khứ, nên thành quả này cũng ĐÃ KHÔNG THỂ xẩy ra vô quá khứ.
Cách phân tách động từ Thì quá khứ trả thành would + have + V3/V-ed
Ví dụ If I had studied harder,
Nếu tôi đang được học tập bài bác chuyên cần hơn
I would have passed the exam.
thì tôi đang được đua đậu rồi.
Giải thích Trong quá khứ, người thưa dường như không học tập bài bác chuyên cần, tuy nhiên người thưa đang được fake sử là bọn họ đang được học tập bài bác chuyên cần rộng lớn. Trong tình huống fake sử người thưa đang được học tập bài bác chuyên cần vô quá khứ thì bọn họ đang được đua đậu vô quá khứ. Nhưng vô thực tiễn thì bọn họ dường như không học tập bài bác chuyên cần vô quá khứ, và bọn họ cũng ko đua đậu vô quá khứ.

Trong mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would bằng might. Khi dùng might, phỏng chắc hẳn rằng của hành vi tiếp tục hạn chế đi:

 • If I had studied harder, I would have passed the exam. = Nếu tôi đang được học tập bài bác chuyên cần rộng lớn, thì tôi đã thi đậu rồi.
 • If I had studied harder, I might have passed the exam. = Nếu tôi đang được học tập bài bác chuyên cần rộng lớn, thì tôi có thể đã đua đậu rồi.

Bên cạnh bại liệt, vô mệnh đề chủ yếu, tất cả chúng ta cũng rất có thể thay cho thế would vày could nhằm biểu diễn tả một năng lực tiếp tục xẩy ra.

 • If I had saved enough money, I would have bought a new xế hộp. = Nếu tôi đang được tiết kiệm ngân sách đầy đủ chi phí, thì tôi đã mua sắm một con xe vừa rồi.
 • If I had saved enough money, I could have bought a new xế hộp. = Nếu tôi đang được tiết kiệm ngân sách đầy đủ chi phí, thì tôi đã sở hữu thể mua sắm một con xe vừa rồi.

Một số ví dụ không giống về câu ĐK loại 3:

 • If it hadn't rained, she would have gone đồ sộ the beach.
  Nếu như trời dường như không mưa thì cô ấy đã từng đi đi ra bãi tắm biển. (nhưng trời đang được mưa, nên cô dường như không đi ra biển)

 • If I had known you were in hospital, I would have visited you.
  Nếu tôi biết các bạn đang được vào viện thì tôi đang đi vào thăm hỏi các bạn rồi. (nhưng tôi dường như không biết, nên tôi dường như không đến)

 • She would have been there on time if her xế hộp hadn't broken down.
  Cô ấy sở hữu thể đến chính giờ nếu như xe cộ của cô ấy ấy đang được không xẩy ra hư hỏng. (nhưng xe cộ cô ấy hư hỏng, nên cô ấy đang đi vào trễ)


Chúng tôi cũng hiểu là công thức câu ĐK có vẻ như tương đối khó khăn ghi nhớ, tuy nhiên thiệt đi ra là sở hữu quy luật đấy. Chúng tao nằm trong học tập ngay lập tức ở chỗ tiếp sau nhé:

3. Phương pháp ghi ghi nhớ công thức câu điều kiện

✅ Tóm tắt:

Khi trả kể từ loại 1 thanh lịch loại 2, hoặc loại 2 thanh lịch loại 3, các bạn chỉ việc "lùi thì":

 • Loại 1 → Loại 2: lùi thì thời điểm hiện tại đơn → quá khứ đơn
 • Loại 2 → Loại 3: lùi thì quá khứ đơn → quá khứ trả thành

Công thức câu điều kiện

Cách phân tách thì động kể từ vô câu điều kiện

Ví dụ

Ví dụ cơ hội phân tách thì động kể từ vô câu điều kiện


Học tiếp với Tiếng Anh Mỗi Ngày

Để học tập những phần tiếp sau của bài bác này, cũng giống như các bài học kinh nghiệm không giống của Chương trình Ngữ Pháp PRO, bạn cần phải có một Tài khoản Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày, hoặc Tài khoản Luyện đua TOEIC.

Với Tài khoản Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày, các bạn sẽ được học:

 • Toàn cỗ 50 chủ thể ngữ pháp giờ đồng hồ Anh quan trọng nhất (Chương trình Ngữ pháp PRO)
 • Học kể từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng
 • Luyện nghe qua chuyện audios và videos.
 • Tất cả những vấn đề hữu ích về kỳ đua IELTS & Hướng dẫn luyện đua.
 • nhiều công dụng học tập giờ đồng hồ Anh quan trọng nhất không giống.

Xem toàn cỗ công dụng của TK Học giờ đồng hồ Anh Mỗi Ngày

(Nếu các bạn muốn làm luyện đua TOEIC, coi cụ thể về các TK Luyện đua TOEIC)

Một điểm tuyệt hảo là bạn cũng có thể học tập test trọn vẹn không tính tiền trước lúc mua thông tin tài khoản. Tạo cho bản thân mình một thông tin tài khoản không tính tiền và chính thức học tập test ngay:

Tạo một thông tin tài khoản miễn phí là bạn cũng có thể chính thức học tập test ngay