Đặc tính thiên phú của mỗi môn phái

Võ Đang:  Khí công: mức lớn nhất của chân khí là 7. Dĩ nhu khắc cương: nhận sát thương của vũ khí loại đao kiếm giảm 5%, tần suất bạo kích tăng 1%. Nga My: Tứ Tượng: sát thương của tất cả vũ khí trừ sát thương nội công giảm 3%. Tĩnh Tâm: giá trị thù hận của tất […]