các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là

Bạn đang xem: các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là

Các bước tổ chức vô kỹ năng đem ren là:

A. Tách ADN → hạn chế và nối ADN tái ngắt tổng hợp → đem ADN tái ngắt tổng hợp vô tế bào nhận.

B. Tạo ADN tái ngắt tổ hợp  → đem ADN tái ngắt tổng hợp vô tế bào nhận → phân lập dòng sản phẩm tế bào chứa chấp ADN tái ngắt tổng hợp.

C. Đưa ADN tái ngắt tổng hợp vô tế bào nhận →cắt và nối tạo ra ADN tái ngắt tổng hợp →tách ADN

D. Tạo ADN tái ngắt tổng hợp → phân lập dòng sản phẩm tế bào chứa chấp ADN tái ngắt tổng hợp → đem ADN tái ngắt tổng hợp vô tế bào nhận

Đáp án B

Xem thêm: nguyên nhân cái chết của lão hạc

Các bước tổ chức vô kỹ năng đem ren là:Tạo ADN tái ngắt tổng hợp → đem ADN tái ngắt tổng hợp vô tế bào nhận → phân lập dòng sản phẩm tế bào chứa chấp ADN tái ngắt tổng hợp.
→ Đáp án B đúng

Đỗ Thị Hậu thiếu sót thanh lịch tạo ra adn tái ngắt tổng hợp . 23/2/2015

. 24/02/2015

Nguyen quang đãng S Sangsang1996 1 câu tích rùi bao nhiêu biết sai tuy nhiên ko thực hiện j được . 21/2/2015

. 22/02/2015

Quốc. hài tởm . 4/5/2014

. 05/05/2014

Phạm Thị Thanh Nhàn bản thân bị khùng . 18/4/2014

. 19/04/2014