bài tập toán lớp 2 học kì 1

Đề đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 2 học kì 1

Bộ 120 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023 là tư liệu ôn tập luyện hùn những thầy cô với mọi bậc cha mẹ cho những em học viên ôn tập luyện và đi ra đề đua học tập kì 1 lớp 2 hiệu suất cao. Đây đó là đề Toán lớp 2 kì 1 với đáp án tất nhiên hùn những em học viên ôn tập luyện và gia tăng những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 2 học tập kỳ 1.

>>> Sở đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo dõi Thông tư 27 (Sách mới)

1. 100 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Nóng! Tải tức thì 100 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 đang rất được chuyển vận nhiều: Sở 100 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Miễn phí

2. Sở đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023

2.1. Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Ma trận Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Năng lực, phẩm hóa học

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn xoe chục nhỏ nhất là:

A. 9

B.10

C. 11

Câu 2: Dãy số được viết lách theo dõi trật tự tăng dần dần là:

A. 91; 57; 58; 73; 24

B. 57; 58; 91; 73; 24

C. 57; 58; 24; 73; 91

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho sản phẩm số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp sau vô sản phẩm là:

A. 27; 32

B. 18; 20

C. 17; 20

D. 17; 21

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhõm rộng lớn các bạn Thư ...

Tổng nhì xô nước là 14 lít .....

Bút chì B lâu năm 9cm ......

Câu 5: Điền số phù hợp vô dù rỗng.

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đáp án theo thứ tự của câu a và b là:

A. 18; 38

B. 20; 38

C. 38; 18

Câu 6: Lan hái được 24 nhành hoa, Liên hái được nhiều hơn thế nữa Lan 16 nhành hoa. Liên hái được số nhành hoa là:

A. 8 bông hoa

B. 39 bông hoa

C. 40 bông hoa

D. 18 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà mang đến học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phân phát kim cương cho tất cả lớp, từng các bạn một phần quà. sành sĩ số lớp học tập là 45 các bạn. Hỏi giáo viên còn sót lại từng nào khoản quà?

A. 70 khoản quà

B. 45 khoản quà

C. 25 khoản quà

D. 35 khoản quà

Câu 8: Hình mặt mũi với từng nào hình tứ giác?

Đề đua học tập kì 1 lớp 2

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a. 63 +18b. 19+ 35c. 61 - 24d. 100 - 82

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 2: Tính (1 điểm)

18 + 34 - 10

26 + 17 + 12

Bài 3: (1 điểm) Điền số đo phù hợp vô dù trống:

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 4: (2 điểm) Một siêu thị với 42 loại áo, siêu thị vẫn phân phối 21 loại áo. Hỏi siêu thị ê còn sót lại từng nào loại áo?

Bài giải

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Bài 5: (1 điểm)

a. Số phù hợp điền vô lốt căn vặn chấm là .........

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

b. Viết vô vị trí chấm

- Một luật lệ cùng theo với tổng vì chưng một vài hạng:

.............................................................................................................

- Một luật lệ trừ với số bị trừ vì chưng hiệu:

.............................................................................................................

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm (4 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn xoe chục nhỏ nhất là:

C. 11

Câu 2: Dãy số được viết lách theo dõi trật tự tăng dần dần là:

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho sản phẩm số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp sau vô sản phẩm là:

A. 27; 32

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhõm rộng lớn các bạn Thư Đ

Tổng nhì xô nước là 14 lít S

Bút chì B lâu năm 9cm S

Câu 5:

A. 18; 38

Câu 6: Lan hái được 24 nhành hoa, Liên hái được nhiều hơn thế nữa Lan 16 nhành hoa. Liên hái được số nhành hoa là:

C. 40 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà mang đến học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô phân phát kim cương cho tất cả lớp, từng các bạn một phần quà. sành sĩ số lớp học tập là 45 các bạn. Hỏi giáo viên còn sót lại từng nào khoản quà?

C. 25 khoản quà

Câu 8:

C. 6

II. Tự luận (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

a. 63 +18 = 81b. 19 + 35 = 54c. 61 - 24 = 37d. 100 - 82 = 18

Bài 2: (1 điểm)

18 + 34 - 10 = 42

26 + 17 + 12 = 55

Bài 3: (1 điểm)

a, trăng tròn kg; 12 kg; 99 kilogam.

b, 32l; 9l; 27l

Bài 4: (2 điểm)

Bài giải

Cửa sản phẩm ê còn sót lại số áo là:

42 - 21 = 21 cái

Đáp số: 21 loại áo

>> Xem thêm: Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo dõi Thông tư 27 sách Cánh Diều

2.2. Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023
MÔN: TOÁN - LỚP HAI
THỜI GIAN LÀM BÀI : 35 phút

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

* Khoanh vô vần âm em nghĩ rằng đúng

Câu 1. Chú mèo này đem luật lệ tính với sản phẩm là 12? (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 2: Bao gạo vô hình tiếp sau đây nặng trĩu bao nhiêu Ki-lô-gam? (1 điểm)

A. 2 ki-lô-gam

B. 3 ki-lô-gam

C. 1 ki-lô-gam

D. 4 ki-lô-gam

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 3: Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

A. 3h 30 phút

B. 5 giờ 15 phút

C. 6 giờ 15 phút

D. 3h 15 phút

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 4. Điền sản phẩm chính : 64 + 9 = ? (1 điểm)

A. 63

B. 73

C. 83

D. 93

Câu 5: Điền sản phẩm đúng: 76 – 8 = ? (1điểm)

A. 68

B. 58

C. 67

Câu 6: Điền sản phẩm đúng: 48 - 19 + 15 = ? (1 điểm)

A. 51

B. 54

C. 34

D. 44

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số vô hình tam giác và hình trụ sao mang đến thích hợp (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 8: Đặt tính rồi tính sản phẩm (1 điểm)

56 + 38

92 - 47

Câu 9: Trên cây khế với toàn bộ 67 trái khoáy. Chim thần vẫn ăn mất mặt 28 trái khoáy. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào trái khoáy khế? (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 10: Trong hình tiếp sau đây với từng nào hình tam giác. (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Phần trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu chính ghi một điểm (câu 3 từng ý 0,5đ)

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M3)

Đáp án

D

A

C

B

A

D

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số vô hình tam giác và hình trụ sao mang đến thích hợp (1 điểm) (M1)

Học sinh điền chính sản phẩm vô mỗi hình ghi 0,5 đ

Đề đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức

Câu 8: Đặt tính rồi tính sản phẩm (1 điểm) (M2)

Học sinh biết đặt điều tính chính và triển khai chính từng luật lệ tính ghi 0,5đ

Đề đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối học thức

Câu 9: Trên cây khế với toàn bộ 67 trái khoáy. Chim thần vẫn ăn mất mặt 28 trái khoáy. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào trái khoáy khế? (1 điểm) (M2)

Bài giải

Trên cây còn sót lại số trái khoáy khế là:

67 – 28 = 39 (quả)

Đáp số: 39 trái khoáy khế

Câu 10: Trong hình tiếp sau đây với từng nào hình tam giác. (1 điểm) (M3)

Trong hình mặt mũi với 3 hình tam giác.

Ma trận Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán - Khối lớp: 2 Năm học: 2022-2023

Mạch KT - KN

Số câu, số điểm, trở thành tố năng lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

1

1

2

2

1

4

3

Số điểm

1

1

2

2

1

4

3

Câu số

1

7

4,5

8,9

6

1,4,5,6

7,8,9

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

Đại lượng, đo đại lượng

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Câu số

2,3

2,2

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

10

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

Tổng nằm trong

Số câu

3

1

2

2

1

1

6

4

Số điểm

3

1

2

2

1

1

6

4

Các trở thành tố năng lượng được kí hiệu vô yêu tinh trận đề:

 • Năng lực suy nghĩ và lập luận toán học: Kí hiệu là TDTH
 • Năng lực xử lý vấn đề: Kí hiệu là GQVĐ
 • Năng lực tiếp xúc toán học: Kí hiệu là GTTH
 • Mô hình hóa Toán học: MHH.

Xem thêm:

 • Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức
 • 08 đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức

2.3. Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022-2023

MÔN:TOÁN 2

(Thời gian giảo làm bài: 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Ghi đi ra giấy má đáp án chính nhất:

Câu 1: Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 1 chục là:

A. 13

B. 31

C.10

D.30

Câu 2: Số tròn xoe chục lớn số 1 với nhì chữ số là:

A.10

B. 99

C. 90

D. 50

Câu 3: Số nhỏ nhắn nhất với nhì chữ số tương tự nhau là:

A. 1

B. 11

C. 10

D. 98

Câu 4: Hiệu của số lớn số 1 với nhì chữ số và số nhỏ nhắn nhất với nhì chữ số là:

A. 88

B. 80

C. 89

D. 99

Câu 5: Quả dưa đỏ cân nặng nặng:

Đề đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1 với đáp án

A. 3kg

B. 8kg

C. 7kg

D. 1kg

Câu 6: Số tròn xoe chục ngay lập tức trước số 43 là:

A. 42

B. 40

C. 44

C. 50

Câu 7: Số nhỏ nhất với nhì chữ số là:

A. 10

B. 11

C. 19

D. 20

Câu 8: Hình mặt mũi với từng nào đoạn thẳng?

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời phát minh (Kèm đáp án)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

38 + 45 72 - 68 23 + 54 69 – 43

Câu 2: (1 điểm) Tính

a, 100 – 34 + 28 = ..................................

= ..................................

b, 47 + 9 – 28 = ....................................

= .....................................

Câu 3: (1 điểm) Số?

Đề đánh giá Toán lớp 2 cỗ Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1 điểm) Bố khối lượng 67 kilogam, con cái khối lượng 23 kilogam. Hỏi cả nhì phụ thân con cái khối lượng từng nào ki – lô - gam?

Câu 5: (1 điểm) Tính chừng lâu năm lối vội vàng khúc ABCD, biết đoạn trực tiếp AB = 3cm, đoạn trực tiếp BC = 4 centimet, đoạn trực tiếp CD = 2cm.

Câu 6: (1 điểm) Cô Hoa rời 19 dm nhằm may áo thì miếng vải vóc còn sót lại lâu năm 45 dm. Hỏi khi đầu miếng vải vóc lâu năm từng nào đề - xi - mét?

Đáp án đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Nếu học viên chỉ ghi vần âm, ko ghi số vẫn mang đến điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

1

A.13

0,5 điểm

2

C.90

0,5 điểm

3

B.11

Xem thêm: tả quyển sách tiếng việt lớp 5 tập 2

0,5 điểm

4

C.89

0.5 điểm

5

A.3kg

0.5 điểm

6

B.40

0,5 điểm

7

C.10

0,5 điểm

8

D. 8

0.5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (1 điểm: từng luật lệ tính chính 0,25 điểm, đặt điều tính chênh chếch hoặc quên kẻ ko mang đến điểm)

Câu 10: Tính (1 điểm: từng luật lệ tính chính 0,5 điểm)

a, 100 - 34 + 28 = 94

b, 47 + 9 - 28 = 24

Câu 11: (1 điểm) (Nếu viết lách số chính dù này, mang đến 0,25 điểm dù đó)

Bộ đề đua học tập kì 1 lớp hai năm 2021 - 2022

Câu 12: (1 điểm)

Cả nhì phụ thân con cái khối lượng số ki-lô-gam là: 0,5 điểm

67 + 23 = 90 (kg) 0,25 điểm

Đáp số: 90 kilogam 0,25 điểm

Câu 13: một điểm.

Độ lâu năm lối vội vàng khúc ABCD là: 0,5 điểm

3+4+2= 9 (cm) 0,25 điểm

Đáp số: 9 centimet 0,25 điểm

Câu 14: 1 điểm

Lúc đầu miếng vải vóc lâu năm số đề-xi-mét là: 0,5 điểm

45 + 19 = 64 (dm) 0,25 điểm

Đáp số: 64 dm 0,25 điểm

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Mạch kỹ năng và kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

5

1

2

1

6

3

Câu số

1,2,3,6,7

9

10,11

4

Số điểm

2,5

1,0

2,0

0,5

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

5

12

13

14

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

3,0

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

6

2

1

3

1

1

9

5

Số điểm

3,0

3,0

0,5

3,0

0,5

1,0

4,0

6,0

3. Sở đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Sách mới

3.1. Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước đáp án chính.

Câu 1: Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 với tía chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ lâu năm của lối vội vàng khúc MNPQ là:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 với yêu tinh trận

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp phù hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba các bạn Linh, Nga và Loan đi học học tập vẽ. Giờ chính thức vô lớp là 7 giờ một phần hai tiếng. Hôm ê Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ một phần hai tiếng. Hỏi các bạn này đi học sớm trước giờ vô học?

A. quý khách Linh

B. quý khách Nga

C. quý khách Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ tía điểm trực tiếp sản phẩm vô hình sau:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 với yêu tinh trận

Câu 3: Có nhì team người công nhân sửa lối. Đội Một sửa được 840m lối, team Hai sửa được nhiều hơn thế nữa team Một 50m lối. Hỏi team Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4: Quan sát biểu vật dụng giành giật sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 với yêu tinh trận

b) Có từng nào nhành hoa hồng vẫn nở?

b) Số nhành hoa cúc nở nhiều hơn thế nữa số nhành hoa hồng là bao nhiêu bông?

3.2. Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 vô số 72 là:

A. 7

B. 70

C. 9

D. 5

Câu 2: Số bao gồm 2 chục, 5 đơn vị chức năng viết lách là:

A. 20

B. 5

C. 25

D. 52

Câu 3: Số ngay lập tức sau số nhỏ nhất với nhì chữ số là:

A. 10

B. 9

C. 11

D. 20

Câu 4: Hiệu của 54 và 18 là:

A. 36

B. 72

C. 46

D. 62

Câu 5: Tổng của 3dm và 5cm là:

A. 35cm

B. 35dm

C. 8dm

D. 8cm

Câu 6: Mẹ Tùng mua sắm sáu chục trái khoáy trứng. Mẹ Tùng thực hiện đồ ăn không còn 4 trái khoáy trứng. Hỏi u Tùng còn sót lại từng nào trái khoáy trứng?

A. 2 quả

B. trăng tròn quả

C. 60 quả

D. 56 quả

Câu 7: Hôm ni là công ty nhật ngày 8 mon 12. Sinh nhật Dương vào trong ngày 10 mon 12. Hỏi sinh nhật Dương vào trong ngày loại mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 8: Hình mặt mũi có:

A. 4 tứ giác

B. 5 tứ giác

C. 8 tứ giác

D. 9 tứ giác

Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 với yêu tinh trận

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

54 + 39                 19 + 33                    82 – 17                       76 – 39

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ tăng kim giờ nhằm đồng hồ thời trang chỉ:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 với yêu tinh trận

Câu 3: (2 điểm) Nhà chú Ba nuôi 100 gà. Nhà cô Tư nuôi thấp hơn ngôi nhà chú Ba 17 gà. Hỏi ngôi nhà cô Tư nuôi từng nào con cái gà? (M3)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Mẹ mua sắm 7 lít nước tương, u ham muốn sập vô tía loại chai: 3l, 2l và 1l. Hỏi u cần thiết từng loại bao nhiêu chai?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Đề cương ôn đua học tập kì 1 lớp 2 Sách mới

 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 (Sách mới)

5. Đề đua học tập kì 1 lớp 2 Tải nhiều

 • 120 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023
 • 42 đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán theo dõi Thông tư 27 năm 2022-2023
 • 24 Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt Tải nhiều 2022
 • Bộ 35 đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2022
 • Đề đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 với đáp án năm 2022 - 2023

Trên trên đây, VnDoc.com vẫn trình làng cho tới những em Sở 120 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023. Trong khi, những em rất có thể tìm hiểu thêm tăng tư liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 nhằm học tập chất lượng rộng lớn những lịch trình của lớp 2.

Xem thêm: hãy tưởng tượng em là người đang trò chuyện với mây và sóng