áp dụng quy tắc maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây

Câu hỏi:

16/09/2019 64,245

Bạn đang xem: áp dụng quy tắc maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây

A. Phản ứng nằm trong của Br2 với anken đối xứng.

B. Phản ứng nằm trong của HX nhập anken đối xứng.

C. Phản ứng trùng khớp của anken.

D. Phản ứng nằm trong của HX nhập anken bất đối xứng.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án D

Với anken đối xứng thì việc nằm trong HX nhập những địa điểm là giống như nhau → loại B

Với những tác nhân nằm trong giống như nhau Br2, anken (trùng hợp) thì mang đến thành phầm giống như nhau → Loại A, C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của C4H8

A. 7.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

Câu 2:

Hợp hóa học C5H10 với từng nào đồng phân anken ?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7

Câu 3:

Hợp hóa học C5H10 với từng nào đồng phân cấu tạo ?

Xem thêm: 10m/s bằng bao nhiêu km/h

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 10.

Câu 4:

Hợp hóa học C5H10 mạch hở với từng nào đồng phân cấu tạo ?

A. 4.

B. 5.

C. 6

D. 10.

Câu 5:

Có từng nào anken ở thể khí (đktc ) tuy nhiên Khi cho từng anken cơ tính năng với hỗn hợp HCl chỉ cho 1 thành phầm cơ học có một không hai ?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 6:

Hợp hóa học này tại đây với đồng phân hình học tập ?

A. 2-metylbut-2-en.

B. 2-clo-but-1-en.

C. 2,3-điclobut-2-en.

D. 2,3-đimetylpent-2-en.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK