anken có công thức tổng quát là

Anken là bài học kinh nghiệm cần thiết của chương 6 – Hidrocacbon ko no, nằm trong lịch trình Hóa học tập lớp 11. Bài ghi chép sau đây, Monkey tiếp tục hỗ trợ cho mình những kiến thức và kỹ năng tổ hợp cụ thể về khái niệm, đặc điểm, phần mềm, cơ hội pha trộn của chính nó gần giống phân biệt anken và ankan.

Định nghĩa anken là gì? Đồng đẳng - đồng phân và danh pháp

Bạn đang xem: anken có công thức tổng quát là

Theo SGK Hóa học tập 11 (NXB Giáo dục đào tạo Việt Nam) đem khái niệm cực kỳ rõ: “Anken là những hidrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử có một link song C=C”.

Tìm hiểu anken là gì? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dãy đồng đẳng anken

Etilen (CH2=CH2) và những hóa học tiếp sau đem công thức anken là C3H6, C4H8, C5H10… đem đặc điểm tương tự động etilen lập trở nên mặt hàng đồng đẳng đem công thức phân tử cộng đồng CnH2n (n >=2) được gọi là anken hoặc oletin.

Đồng phân

Tìm hiểu đồng phân anken tất cả chúng ta tiếp tục chuồn nhập cụ thể đồng phân kết cấu và đồng phân hình học tập của chính nó.

 • Đồng phân cấu tạo: Etilen và propilen không tồn tại đồng phân anken. Từ C4H8 trở chuồn ứng với cùng 1 công thức phân tử đem những đồng phân anken về địa điểm link song và về mạch cacbon. 
 • Đồng phân hình học: Trong phân tử anken, mạch đó là mạch cacbon lâu năm nhất đem chứa chấp link song C=C. Những anken tuy nhiên từng nguyên vẹn tử cacbon ở địa điểm link song liên với nhị group nguyên vẹn tử không giống nhau sẽ sở hữu sự phân bổ không khí không giống nhau của mạch chủ yếu xung xung quanh link song. Chính sự phân bổ không giống nhau cơ đưa đến đồng phân về địa điểm không khí của những group nguyên vẹn tử gọi là đồng phân hình học tập.
  • Đồng phân cis: Đồng phân đem mạch chủ yếu ở và một phía với link C=C.

  • Đồng phân trans: Đồng phân đem mạch chủ yếu ở về 2 phía không giống nhau của link C=C.

Ví dụ: Với công thức kết cấu CH3-CH=CH-CH3 đem những đồng phân hình học tập như hình bên dưới.

Mô hình phân tử cis-but-2-en (a) và trans-but-2-en (b). (Ảnh: Chụp screen SGK Hóa học tập 11)

Danh pháp anken là gì?

Cách gọi thương hiệu anken bao hàm thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

 • Cách hiểu thương hiệu anken thông thường: Được gọi là thương hiệu ankan tuy nhiên thay cho đuôi “an” trở nên “ilen”. Ví dụ như etilen (C2H4), propilen (C3H6), butilen (C4H8).
 • Tên thay cho thế của anken: Xuất vạc kể từ thương hiệu ankan ứng bằng phương pháp thay đổi đuôi “an” trở nên “en”. Từ CH4 trở chuồn, nhập thương hiệu anken cần thiết tăng số chỉ địa điểm nguyên vẹn tử cacbon trước tiên chứa chấp link song. Mạch cacbon được đặt số kể từ phía ngay sát link song rộng lớn.

Quy tắc được tổ hợp như sau:

 • Chọn mạch C lâu năm nhất và đem chứa chấp link song thực hiện mạch chủ yếu.

 • Đánh số C mạch chủ yếu kể từ phía toạ lạc ngay sát link song nhất.

 • Gọi thương hiệu theo gót trật tự như sau: Số chỉ địa điểm nhánh + Tên nhánh + Tên C mạch chủ yếu + Số chỉ link song + en. 

Bảng: Tên thay cho thế và một vài ba hằng số vật lý cơ của một vài anken

Tên thay cho thế và một vài ba hằng số vật lý cơ của một vài anken. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tính hóa học vật lý cơ của anken

Nhắc cho tới đặc điểm vật lý cơ cả anken, tất cả chúng ta ko thể bỏ lỡ một vài ba đặc điểm cần thiết sau:

Tìm hiểu đặc điểm vật lý cơ của anken

 • Trong ĐK thông thường, những anken kể từ C2H4 cho tới C4H8 là hóa học khí; kể từ C5H10 trở chuồn là hóa học rắn hoặc lỏng.

 • Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ chừng sôi, lượng riêng biệt của anken tăng dần dần theo hướng tăng của phân tử khối.

 • Tất cả những anken đều nhẹ nhõm rộng lớn nước (D <1g/cm3).

 • Anken ko tan nội địa.  

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TOÁN HỌC VỮNG CHẮC CHO TRẺ TỪ NHỎ VỚI ĐA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, CHI PHÍ CỰC RẺ CHƯA ĐẾN 2K/NGÀY CÙNG MONKEY MATH.

Tính Hóa chất của anken

Liên kết song C=C bao gồm link σ và một link π (liên kết π tầm thường bền lâu hơn link σ) vậy nên đơn giản bị phân hạn chế rộng lớn, tạo ra đặc điểm chất hóa học đặc thù của anken này là đơn giản nhập cuộc phản xạ nằm trong tạo ra trở nên thích hợp hóa học no ứng.

Tìm hiểu những đặc điểm chất hóa học anken. (Shutterstock.com)

Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong anken bao gồm phản xạ nằm trong hidro, phản xạ nằm trong halogen và phản xạ nằm trong HX.

 • Phản ứng nằm trong hidro của anken: Khi đun rét đem sắt kẽm kim loại niken (hoặc platin/ plaid) thực hiện xúc tác, anken kết phù hợp với hidro tạo ra trở nên ankan ứng. Ví dụ: CH2=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH3 (Điều kiện: Ni, nhiệt độ độ)
 • Phản ứng nằm trong halogen: Thực hiện nay thực nghiệm dẫn etilen kể từ từ chuồn nhập hỗn hợp brom, thấy gray clolor đỏ chót của hỗn hợp bị nhạt nhẽo dần dần. Ta đem phương trình như sau: CH2=CH2 + Br2 (nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan, ko màu)

Tiếp tục tiến hành xối hỗn hợp brom nhập ly đựng anken (lỏng), để ý thấy hỗn hợp brom bị thất lạc color. Ta đem phương trình phản xạ như sau: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Thí nghiệm hỗn hợp brom thuộc tính với anken lỏng. (Ảnh: Chụp screen SGK Hóa học tập 11)

 • Phản ứng nằm trong HX:  Các anken cũng nhập cuộc nhập phản xạ lộn với nước, hidro halogen (HBr, HCl, HI) và với những axit mạnh. Một số ví dụ minh họa: CH2=CH2 + H-OH → CH3-CH2-OH (Điều khiếu nại H+) hoặc CH2=CH2 + H-Br → CH3-CH2-Br

Các Anken đem cấu tạo ra phân tử ko đối xứng Lúc thuộc tính với HX rất có thể sinh đi ra lếu láo thích hợp 2 sản phẩm. Ví dụ như:

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CHBr-CH3 (2-brompropan – thành phầm chính)

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CH2-CH2Br (1-brompropan – thành phầm phụ)

Quy tắc nằm trong HX hoặc còn được gọi là quy tắc Maccopnhicop (Markovnikov) sau:

 • Nguyên tử H tiếp tục gắn kèm với nguyên vẹn tử cacbon bậc thấp, rõ ràng là C ở link song có tương đối nhiều H rộng lớn.

 • Nhóm halide (X) tiếp tục gắn kèm với nguyên vẹn tử cacbon bậc cao, rõ ràng là C ở link song đem không nhiều H rộng lớn.

 • Sản phẩm chủ yếu của phản xạ đó là thành phầm được tạo ra trở nên theo gót quy tắc Maccopnhicop.

Phản ứng trùng hợp

Ở nhiệt độ chừng và áp suất cao với hóa học xúc tác tương thích, những phân tử anken rất có thể kết phù hợp với nhau tạo ra trở nên những mạch cực kỳ lâu năm và đem phân tử khối rộng lớn.

Ví dụ:

… + CH2=CH2+CH2=CH2+CH2=CH2+…→… -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Phương trình thu gọn gàng như sau:

nCH2=CH2 → (-CH­2–CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

Phản ứng trùng khớp nằm trong loại phản xạ polime hóa, là quy trình link nhiều phân tử nhỏ kiểu như nhau hoặc tương tự động nhau sẽ tạo trở nên những phân tử rất rộng, gọi là polime. Trong đó:

 • Chất đầu (CH2 = CH2) là monome.

 • -CH2 – CH2– là giắt xích của polime.

 • n là thông số trùng khớp.

Phản ứng oxi hóa 

Phản ứng lão hóa trọn vẹn và phản xạ lão hóa ko trọn vẹn cũng là một trong trong mỗi đặc điểm chất hóa học cần thiết của anken.

Phản ứng lão hóa trả toàn

Khi bị thắp với oxi, etilen và những đồng đẳng có khả năng sẽ bị cháy và lan đi ra nhiệt độ.

CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O

Phản ứng lão hóa ko trọn vẹn của anken

Để thực hiện rõ rệt phản xạ lão hóa ko trọn vẹn của anken, tớ tiến hành thực nghiệm sục khí etilen nhập hỗn hợp KMnO4. Quan sát thấy color của hỗn hợp tiếp tục nhạt nhẽo dần dần và đem kết tủa gray clolor đen sạm của MnO2.

Ta đem phản xạ như sau:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MNO4 (kết tủa) + 2KOH

Xem thêm: 

 • Ankin là gì? Lý thuyết và giải bài xích tập luyện chi tiết
 • Muối amoni: Chi tiết lý thuyết và bài xích tập luyện kèm cặp lời nói giải
 • Axit photphoric (H3PO4) là gì? Cấu tạo ra phân tử, đặc điểm, phần mềm và cách thức điều chế

Điều chế anken như vậy nào? 

Cách pha trộn anken nhập chống thực nghiệm và tạo ra nhập công nghiệp đem sự khác lạ.

Cách pha trộn anken nhập chống thí nghiệm

Trong chống thực nghiệm, etilen được pha trộn kể từ ancol etylen

C2H5OH → CH2=CH2 + H2O (Điều kiện: H2SO4 quánh, 170 chừng C)

Điều chế etilen kể từ ancol etylic. (Ảnh: Chụp screen SGK Hóa học tập 11)

Cách pha trộn Anken nhập công nghiệp

Trong công nghiệp, anken được pha trộn kể từ ankan:

CnH2n+2 → CnH2n + H2 (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Các anken và dẫn xuất của anken là nguyên vật liệu mang đến quy trình tạo ra chất hóa học. Một số phần mềm cần thiết của anken là:

Ứng dụng của anken nhập cuộc sống. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Sử dụng nhập sản xuất màng mỏng tanh, ống dẫn nước, bình chứa… bằng phương pháp trùng khớp etilen, propilen, butilen… chiếm được polime.

 • Anken cũng khá được phần mềm nhập tạo ra rượu, dẫn xuất halogen hoặc một vài hóa học không giống.

 • Monome được trả hóa kể từ Etilen nhằm tổ hợp một loạt polime đáp ứng nhu cầu nhu yếu đa dạng của cuộc sống, nghệ thuật.

Phân biệt anken và ankan

Để phân biệt anken và ankan, tớ dùng hỗn hợp brom. Khi xối brom nhập ly đựng anken (lỏng) tiếp tục thấy hỗn hợp brom bị thất lạc color trong những lúc cơ ankan thì ko làm mất đi color hỗn hợp brom.

Ngoài brom, tất cả chúng ta cũng rất có thể sử dụng dung dịch tím (KMnO4) nhằm phân biệt anken. Anken làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím nên dễ dàng dạng nhằm phân biệt.

Bài tập luyện về anken SGK Hóa học tập 11 kèm cặp lời nói giải chi tiết

Sau Lúc đang được lần hiểu những kiến thức và kỹ năng lý thuyết về anken, chúng ta hãy tích cực kỳ thực hiện tăng những bài xích tập luyện nhập SGK nhằm ôn tập luyện và áp dụng tức thì những gì vừa vặn lần hiểu rõ.

Làm bài xích tập luyện về anken. (Ảnh: Shutterstock.com)

Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang

Bài tập luyện 2 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Ứng với công thức C5H10 đem từng nào đồng phân kết cấu ?

A. 4; B. 5 ; C. 3 ;    D. 7

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B. 5

Các công thức cấu tạo:

Bài tập luyện 3 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Viết phương trình chất hóa học của phản xạ xẩy ra khi:

a. Propilen thuộc tính với hidro, đun rét (xúc tác Ni).

b. But-2-en thuộc tính với hidro clorua.

c. Metylpropen thuộc tính với nước đem xúc tác axit.

d. Trùng thích hợp but-1-en.

Gợi ý đáp án:

Bài tập luyện 4 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Trình bày cách thức chất hóa học để:

a. Phân biệt metan và etilen.

b. Tách lấy khí metan kể từ lếu láo thích hợp etilen.

c. Phân biệt nhị bình ko dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hoá học tập của phản xạ đang được người sử dụng.

Gợi ý đáp án:

a. Lần lượt mang đến metan và etilen trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học này thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này là etilen, hóa học này ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này là metan.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CH2Br (không màu)

CH4 ko thuộc tính với hỗn hợp nước brom

b. Cho lếu láo thích hợp khí (CH4 và C2H4) trải qua hỗn hợp nước brom dư, C2H4 tiếp tục thuộc tính với hỗn hợp nước brom, khí sót lại thoát khỏi bình hỗn hợp nước brom là CH4.(PTHH như câu a)

c. Tương tự động câu a

Lần lượt mang đến hexan và hex-1-en trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học này thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này là hex-1-en, hóa học này ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này là hexan

PTHH:

CH2=CH-[CH2]3-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3 (không màu)

Hexan ko thuộc tính với hỗn hợp nước brom

Bài tập luyện 5 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. Butan

B. but-1-en

C. cacbon đioxi

D. metylpropan

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B

PTHH:

CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-CH2-CH3(không màu)

Bài tập luyện 6 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Dẫn kể từ từ 3,36 lít lếu láo thích hợp bao gồm etilen và propilen (đktc) nhập hỗn hợp brom thấy hỗn hợp bị nhạt nhẽo color và không tồn tại khí bay đi ra. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 4,90gam.

a. Viết những phương trình chất hóa học và lý giải những hiện tượng kỳ lạ ở thực nghiệm bên trên.

b. Tính bộ phận Xác Suất về thể tích của từng khí nhập lếu láo thích hợp ban sơ.

Gợi ý đáp án:

a. Phương trình hóa học:

CH2=CH2 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (không màu)

CH2=CH-CH3 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CHBr-CH3 (không màu)

b. Gọi số mol của etilen và propilen thứu tự là x và nó mol.

Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tạo thêm đó là lượng của lếu láo thích hợp etilen và propilen.

Ta có:

N(hh) = x+ nó = 3,36/22.4 = 0.15.

M (hh) = 28x = 42y = 4.9

Giải hệ phương trình tớ được x = 0.1 mol và nó = 0.05 mol.

%VC2H4 = nC2H4 = (0.1/0.15) x 100% = 66.67%.

% VC3H6 = 100% - 66,67% = 33.33%.

Bài tập luyện về Anken - Hóa học tập 11 nhằm những em tự động luyện

Ngoài bài xích tập luyện Anken nhập SGK, bên dưới đấy là một vài bài xích tập luyện không giống nhằm những em tự động luyện:

Bài 1: 2,8 gam anken X làm mất đi color vừa vặn đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ chiếm được một ancol có một không hai. X mang tên là gì?

Bài 2: Hỗn thích hợp khí X bao gồm H2 và C2H4 có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua loa Ni nung rét, chiếm được lếu láo thích hợp khí Y đem tỉ khối đối với He là 5. Tính hiệu suất của phản xạ hiđro hoá?

Bài 3: Dẫn 3,36 lít lếu láo thích hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken?

Bài 4: Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) lếu láo thích hợp X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo color, và không tồn tại khí bay đi ra. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 9,8 gam. Thành phần Xác Suất theo gót thể tích của etilen nhập X là bao nhiêu?

Bài 5: Dẫn 3,36 lít (đktc) lếu láo thích hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhị anken là bao nhiêu?

Bài 6: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo gót tỉ trọng mol 1 : 1, chiếm được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học đem kết cấu không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 7: Cho H2 và 1 olefin rất có thể tích đều bằng nhau qua loa niken đun rét tớ được lếu láo thích hợp A. tường tỉ khối khá của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản xạ hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là gì?

Bài 8: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo gót tỷ trọng mol 1: 1 thì được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học đem kết cấu không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 9: Trộn 1 mol anken X với cùng 1,6 mol H2 rồi dẫn lếu láo thích hợp qua loa Ni nung rét chiếm được lếu láo thích hợp Y. Dẫn lếu láo thích hợp Y nhập brom dư thấy đem 0,2 mol Br2 đã phản xạ. Hiệu suất phản xạ hiđro hóa là gì?

Bài 10: Hỗn thích hợp X bao gồm H2, C2H4, C3H6 đem tỉ khối đối với H2 là 9,25. Cho 22,4 lit X (dktc) vào trong bình đựng kín đã có sẵn không nhiều bột Ni. Đun rét bình một thời hạn chiếm được lếu láo thích hợp khí Y đem tỉ khối đối với H2 tự 10. Tổng số mol H2 đang được phản xạ là bao nhiêu?

Hy vọng những vấn đề share nhập nội dung bài viết bên trên đang được giúp cho bạn hiểu hiểu rộng lớn về anken và vận dụng chất lượng nhập quy trình học hành bên trên lớp. Theo dõi trang web của Monkey thông thường xuyên nhằm update những nội dung bài viết share kiến thức và kỹ năng môn Hóa, Vật lý và Toán cùng rất nhiều chủ thể không giống nữa đấy. 

Xem thêm: học viện quốc tế bộ công an