2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

 • Bác Nam với cùng 1 miếng vườn hình vuông vắn dự tính trồng rau củ. Để thuận tiện cho tới việc lấy nước tưới rau củ bác bỏ Nam đang được móc ở ở trung tâm quần thể vườn một chiếc ao cũng hình vuông vắn và khoảng tầm kể từ cạnh những cạnh ao cho tới những cạnh của miếng vườn đều vì như thế 12m. lõi rằng dt sót lại của miếng vườn là 720m vuông. Tính dt của miếng vườn hình vuông vắn ban sơ.

  Giúp tui nhanh nhất có thể rất có thể nhé

  Bạn đang xem: 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

  10/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn cho tới a nhỏ nhất?

  Tìm số đương nhiên a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn cho tới a nhỏ nhất?

  12/11/2022 |   2 Trả lời

 • Tính số đương nhiên với 2 chữ số biết số bại phân tách cho tới tổng những chữ số của chính nó nhận được 7 dư 6.

  Tính số đương nhiên với 2 chữ số biết số bại phân tách cho tới tổng những chữ số của chính nó nhận được 7 dư 6Giải hộ em với ạToán 6 ạ

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong những số tự động nhiên

  tìm số đương nhiên nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong những số tự động nhiên

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên n biết n+2 phân tách không còn cho tới n-1

  tìm số đương nhiên n biết n+2chia không còn cho tới n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất với 3 chữ số sao cho tới phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất với 3 chữ số sao cho tới phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko thành phần bên nhau, mò mẫm ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko thành phần bên nhau, mò mẫm ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số vẹn toàn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,nó nguyên:

  Tìm x,nó nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: tình yêu chân chính làm cho con người

  Biết a là số dư khi phân tách một vài bất kì cho tới 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, nó nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 với số dư theo lần lượt là 2,4,6

  tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 với số dư theo lần lượt là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tư phía, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) mò mẫm ước công cộng (-16,24)

  c) mò mẫm tư bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, lốt những quy tắc tính, lốt ngoặc nhằm ghi chép trở thành mặt hàng tính với thành quả là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, lốt những quy tắc tính, lốt ngoặc nhằm ghi chép trở thành mặt hàng tính với thành quả là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số vẹn toàn n sao cho tới 2n phân tách không còn cho tới n+5.

  Tìm những số vẹn toàn n sao cho tới 2n phân tách không còn cho tới n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân tách không còn cho tới -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn cho tới -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới người xem SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( nó -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: cây không hấp thụ trực tiếp dạng nitơ nào sau đây

  hảy hùn bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời